top of page
kundeundersøkelse og tapte kunder undersøkelse

- lær av tapte kunders erfaringer og ærlige tilbakemeldinger

Tapte kunder

 

Dessverre skjer det alle. Noen kunder mister vi av helt naturlige årsaker, mens andre forsvinner pga feil selskapet gjør. Uansett er det noe å lære, og de aller fleste besvarer denne type evaluering om den kommer som en naturlig avslutning av kundeforholdet.

 

Husk det er kun den som spør som får svar!

 

Tapte kunder har alltid noe å lære bort.

Vi ser at en rekke tap av kunder kunne vært unngått om det hadde vært gjennomført løpende kundeundersøkelser, ja også om det hadde vært gjort interne medarbeiderundersøkelser. Men så skjer det allikevel at noen kunder velger å bytte leverandør.Vi ser ofte at det lages litt for enkle forklaringer for hvorfor kunder sier takk og farvel, basert på at det er en enklere måte å få lagt tapet av en kunde "død"!Sannheten i disse tilfellene ligger dessverre i konkrete årsaker som burde vært avdekket, slik at de ikke behøvde å skje igjen.

 

Sluttet å klage!

Der vi ofte kan registrere at kundene har "gitt opp" er når de slutter å klage, når de har grunn til dette. Den informasjonen skulle nok rette person i ledelsen gjerne hatt.Som sagt gjennomføres faglig solide kundeundersøkelser løpende vil dette som regel avdekkes, men om ikke forblir det en hemmelighet

 

Undersøkelsen - Tapte kunder er enkel!

Mange velger kanskje å ringe opp sine Tapte Kunder, men da kan dokumentasjonen bli borte. Når det gjennomføres en enkel måling er den dokumenterbar og enkel å ta vare på og sammenligne over tid.

Om du ønsker å drøfte dette eller andre former for kunderelaterte undersøkelser håper vi du tar kontakt.

bottom of page