top of page

- som et ledd i en strategisk utvikling

Kundetilfredshet og salgsrelaterte undersøkelser

 

Vi tilbyr en rekke muligheter for gjennomføring av kunde relaterte undersøkelser så som:
- Kundetilfredshet og lojalitetsundersøkelser
- Selger- og møteevalueringer
- Omdømmeundersøkelser
- Brukerundersøkelser
- Nettstedsundersøkelser
- Konkurrentundersøkelser
- Leverandørundersøkelser
- Generelle undersøkelser

 

Kundetilfredshet KTI og Lojalitet KTL

 

Hva gjør en kunde tilfreds og hva gjør han lojal?

Det er viktig med tilfredse kunder, men det er kortsiktig tenkt. Vi anbefaler at fokus settes på minst et kriterium til, - lojalitet.

 

Etter mange års gjennomføring av kunderelaterte undersøkelser ser vi at de som i for stor grad kun fokuserer på "tilfredsheten" kan miste en ikke ubetydelig mulighet i det langsiktige perspektivet. Dog må begge muligheter sees i samenheng med bedriftens totale strategi og ikke minst i sammenheng med de interne ressursene.

Vårt tilbud inkluderer også muligheten av å sammenligne dine egne data med en rekke andre bedrifter, noe som gjør det enklere å ta riktige beslutninger.

Vi måler flere områder:

Forventningsstyringen og alt som påvirker denne.

  • Erfaringene og møte med virksomheten

  • Pris eller verdi, alt avhengig av din strategi

  • Tilfredshet KTI, samt relevante tilleggsområder    

  • Klager og andre henvendelser

  • Lojalitet og ambassadør.

 

Selger- og møteevalueringer

Det er et hav av forklaringer og unnskyldninger som hver dag havner på en salgssjefs pult. Vi kan med hånden på hjertet fortelle at masse av dette er kun "sysninger" som ikke er forankret i virkeligheten.

 

Vi garanterer at ved å sjekke selgernes møter og evne til å "selge" budskapet slik at prospekts og kunder kjøper, vil forandre seg ekstremt ved å sjekke fakta. Som bonus vil alle ressurser utnyttes på en langt mer effektiv måte. Det blir litt - Før og Etter.

 

Omdømme undersøkelser.

Her trekker vi inn eksterne parameter alt avhengig hvilken type virksomhet du tilhører. Når omdømme er viktig å måle er det også avgjørende at selskapets strategiske plattform er på plass. Om ikke bistår vi selvsagt også med råd i denne sammenheng, der det er nødvendig.Vi anbefaler også en helhetlig vurdering ift interne målinger for å sikre en helhetlig forståelse.

 

Brukerundersøkelser

Kundene er viktige, men om ikke brukerne av en tjeneste er tilfreds, blir ofte heller ikke "kunden" tilfreds. Uansett er det viktig å skille disse to undersøkelsene, da brukerne ofte ikke besitter nødvendig kunnskap om kundeforholdet til å kunne besvare den type spørsmål.Vær nøye når du velger type undersøkelse og målgruppe. Dette kan være kritisk.

 

Sjekk dine nettbrukere - løpende.

Lojaliteten på nettet er meget lav, derfor er kunnskap avgjørende for å ta riktige beslutninger. Ikke stol på "gode råd", la fakta avgjøre.

Om du benytter en standard nettstedsundersøkelse med ca 15 spørsmål vil du garantertfå  vite hva du skal sette inn av tiltak og ikke minst når.

- les mer om undersøkelser av hjemmesider

 

Leverandører undersøkelser

Når du skal ta viktige beslutninger er det godt å kunne fatte beslutninger på så brett grunnlag som mulig. Ikke undervurder dine leverandørers mulighet til å bidra. Her kan du faktisk få opplysninger du ellers "aldri" selv kunne finne.

bottom of page