top of page
Reduksjon av sykefravær

Sammensatte utfordringer krever en helhetlig tilnærming

 

Kjenner du årsaksbildet til sykefravær i egen virksomhet? Er svaret nei er du ikke alene skal vi tro antallet sykemeldte i Norge!

Mange ledere i norske virksomheter mener de kjenner svaret på dette spørsmålet, men gjør de faktisk det i virkligheten? 
Undersøkelser viser nemlig at der er, en betydelig andel som opplever i liten grad at de har oversikt, eller at de er svært usikre på det samme spørsmålet.
Dette viser en ny Jobbhelseundersøkelse som særlig ser på problemstillinger knyttet til sykefravær.

Det er signifikant flere ledere i virksomheter med inntil 20 ansatte som mener de har liten eller svært liten oversikt over hva som utløser sykefravær i virksomheten enn i større virksomheter. Er de bare mer ærlige?

 

Når man vet at SMB-virksomhetene som utgjør mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge (ref NHO) forteller det litt om hvor vanlig problemstillingen er.

Uansett hva som er årsaken til en bedrifts / organisasjons sykefravær er det kun to årsaker.

1: Helt naturlige årsaker pga faktiske sykdommer!

2: Mangel på kunnskap om hvordan unngå eller redusere ikke reellet sykefravær!

Vi kan hjelpe deg med punkt 2 og garantert finne gode løsninger!
Det er et men her og det er at vi kun gjør denne type oppdrag for kunder som ønsker langsiktige løsninger og som forankrer oppdraget i toppledelsen. Dette for å sikre gjennomføringen.

(artiklen er underutarbeidelse)

bottom of page