top of page
  • Tekst: Rådgiver i Maturus AS Ingar Næss.

LedelsesTips: Six Thinking Hats: Forbedrer beslutninger gjennom diversifisert tenkning

Updated: Dec 6, 2023

Innledning!

"Det er viktig å erkjenne at 'Six Thinking Hats' ikke er en lek, men en seriøs metode utviklet for å forbedre beslutningstaking og problemløsning. Samtidig gir den rom for kreativitet og spontanitet, noe som kan gjøre arbeidsprosessen både mer givende og underholdende. Denne balansen mellom seriøs analyse og kreativ utforskning er hva som gjør metoden så unik og verdifull.


Mens det kan oppstå en viss motstand mot denne tilnærmingen, spesielt blant de som er vant til mer konvensjonelle metoder, er det viktig å ikke undervurdere effekten av å utfordre og provosere deltakerne på en positiv måte. Å overvinne sjenanse og nøling kan åpne for nye perspektiver og ideer.


'Six Thinking Hats' er ikke farlig, men den er annerledes. Den oppmuntrer deltakerne til å tenke utenfor boksen og vise sider av seg selv som vanligvis ikke kommer frem i tradisjonelle møter.


Erfaring viser at når deltakere først venner seg til metodens dynamikk, blir de ofte mer engasjerte og kreative. De begynner å se verdien i å vurdere problemer og muligheter fra forskjellige synsvinkler. Dette kan lede til mer gjennomtenkte og innovative løsninger, samtidig som det bidrar til et mer dynamisk og stimulerende arbeidsmiljø.


Det er nettopp denne kombinasjonen av seriøs problemløsning og kreativ utforskning som har gjort 'Six Thinking Hats' til en populær metode blant ledere og team i en rekke industrier og sektorer over hele verden."


Når er 'Six Thinking Hats' nyttig?

Denne metoden er spesielt verdifull i møter der komplekse problemer krever kreative og helhetlige løsninger. Det er ideelt for situasjoner hvor team trenger å vurdere et bredt spekter av perspektiver, fra logisk analyse til kreative ideer og følelsesmessige reaksjoner.


"Det blir vel ikke like kreativt om dere bare fortsetter å være tradisjonelle og "kjedelige"! Så ta sjansen!


Forarbeid og prosess

Forarbeidet involverer å forklare hensikten med hver av de seks hattene til teamet. I et møte, starter man vanligvis med den hvite hatten for å samle fakta og data, før man beveger seg til den røde hatten for å utforske intuitive og følelsesmessige reaksjoner. Den svarte hatten gir plass til kritisk vurdering, mens den gule hatten fokuserer på optimisme og muligheter. Den grønne hatten åpner for kreativ tenking og nye ideer, og den blå hatten leder og organiserer diskusjonen.


Troverdighet og presentasjon For å sikre at metoden er troverdig, må alle perspektiver utforskes grundig og ærlig. Resultatene fra en slik sesjon bør presenteres på en måte som viser hvordan de forskjellige synspunktene samlet gir en mer helhetlig forståelse av problemet og potensielle løsninger.


Pluss: Fremme teamdynamikk og empati

En ofte uventet fordel med 'Six Thinking Hats' er dens evne til å forbedre teamdynamikk og bygge empati. Ved å kreve at deltakerne vurderer et problem fra ulike synsvinkler, fremmer metoden forståelse og respekt for forskjellige perspektiver.


Anvendelser av Six Thinking Hats

1. Innovasjonsmøter i teknologiselskaper

For eksempel under samarbeid med selskaper som er kjent for sitt innovative teknologimiljø. Her kan "Six Thinking Hats" brukes under brainstormingssesjoner i teknologiselskaper. For eksempel kan et teknologiselskap anvende metoden for å utvikle nye programvareløsninger. Bruk av den grønne hatten kan stimulere kreativ tenking for banebrytende funksjoner, mens den svarte hatten kan hjelpe teamet til å identifisere potensielle tekniske og markedsmessige risikoer. Igjen sette en hatt på hvert selskap, slik at de leker seg utenfra boksen, inn mot en felles "kasse".


eller

Et teknologiselskap som utvikler en ny app. Ved å bruke 'Six Thinking Hats', kan teamet utforske ulike aspekter av appen: - Hvite hatt-analyser av brukerdata og tekniske muligheter;

- Røde hatt-innspill om brukeropplevelse og intuitiv design;

- Svarte og gule hatter for å vurdere risiko og muligheter, sett fra forskjellige scenarier;

- Grønn hatt for å generere innovative funksjoner som AI-basert personalisering;

- Blå hatten for å utvikle en klar og gjennomførbar lanseringsstrategi.


2. Strategiplanlegging i offentlig sektor

Offentlige organisasjoner kan bruke "Six Thinking Hats" i prosessen med å utarbeide offentlige politikk. Ved å anvende de ulike hattene, kan politiske planleggere balansere mellom faktabaserte beslutninger (hvit hatt), offentlige reaksjoner (rød hatt), og kritisk vurdering av politikkens levedyktighet (svart hatt). osv. Det som viser seg er a i denne sektoren er de litt mer lekne enn i privat næringsliv, hvorfor det mon tro?


3. Produktutvikling i designfirmaer

Designfirmaer kan benytte "Six Thinking Hats" for produktutvikling. Under designfasen kan teamet bruke den gule hatten for å identifisere de potensielle positive aspektene av et nytt design, mens den grønne hatten kan inspirere innovative tilnærminger til materialbruk eller estetikk. Husk igjen at dette handler om å sette hver og en i bås, men at de er ansvarlig for sitt tema eller oppgave. La kreativiteten løpe. Ta gjerne opp konkurrenter og brukere som skal provosere, el.l.


4. Konfliktløsning i multinasjonale selskaper

I multinasjonale selskaper med baser i Europa, kan "Six Thinking Hats" være et effektivt verktøy for konfliktløsning. For eksempel, i en situasjon hvor det er uenigheter mellom ulike avdelinger, kan metoden brukes til å forstå de ulike synspunktene (rød og svart hatt) og til å finne en balansert løsning (blå hatt). Det er ingen ting i veien for at dere da benytter videomøte.


5. Miljøstrategi og bærekraft

I land som Norge, som legger stor vekt på bærekraft, kan "Six Thinking Hats" benyttes for å utvikle omfattende miljøstrategier. Bruken av den hvite hatten kan hjelpe i å samle vitenskapelige data om miljøpåvirkning, mens den grønne hatten kan stimulere til å tenke på innovative bærekraftige løsninger. Videre er det bare å tenke kreativt hva annet du ønsker skal drøftes. Hus dette skal gi tenkning utenfor BOKSEN!


Noen ganger er det smart å invitere helt ukjente personer som ikke kjenner selskapet eller dere, litt som en blind date og gi dem åpne oppgaver og uttrykke sine tanker og ideer på. Om de ikke kjenner tema lag grupper slik at de kan drøfte sammen.


6. Krisestyring

Under krisestyring, for eksempel i håndteringen av en pandemi eller naturkatastrofe, kan myndigheter og krisehåndteringsteam i europeiske land benytte "Six Thinking Hats" for å vurdere situasjonen fra flere perspektiver, sikre en balansert tilnærming til problemløsning og kommunisere effektivt med offentligheten.


Disse eksemplene illustrerer hvordan "Six Thinking Hats" kan brukes i ulike sektorer og situasjoner, noe som understreker metodens fleksibilitet og anvendelighet i en rekke kontekster. Hvis du har mer spesifikke scenarioer i tankene, kan jeg tilpasse eksemplene ytterligere for å møte dine behov.bottom of page