top of page
  • Tekst: Rådgiver i Maturus AS Ingar Næss.

LedelsesTips: Skriv din første Visjon

Updated: Dec 8, 2023

La oss gå rett på og starte med et konkret eksempel:


Visjon eksempel:

"Å være Norges foretrukne innovatør innen intelligente AI og chatGPT-plattformer, og kontinuerlig forme fremtiden ved å gjøre teknologien så enkel, nyttig og troverdig at den blir en naturlig del av hverdagen for alle."


- Jeg valgte denne inngangen, fordi det er ofte litt uenighet om en visjon skal kunne oppnås eller ikke. Jeg hører til de som sier; Visjon er noe du alltid skal strekke deg etter. Alt annet blir et "mål" i min verden.


Derfor projiserer denne selskapets ambisjoner for fremtiden og understreker deres ønske om å være en pioner i utviklingen av AI og chatGPT-teknologier.

Når de sier "foretrukne innovatør," viser de en forpliktelse til å være ledende i utviklingen av teknologiske løsninger som går utover dagens standarder.


Videre, ved å si at de vil "kontinuerlig forme fremtiden," signaliserer de sin langsiktige innsats for å drive innovasjon og være i forkant av teknologiske endringer. Dette viser også at de ikke bare ønsker å følge trender, men aktivt påvirke dem.


Gjennom å gjøre teknologien "så enkel, nyttig og troverdig at den blir en naturlig del av hverdagen for alle," gir de et løfte om å gjøre teknologien tilgjengelig og verdifull for alle samfunnslag. Dette handler ikke bare om å tilby innovative produkter, men også om å sikre at teknologien er brukervennlig, praktisk og pålitelig.


Denne visjonen fremhever selskapets ambisjoner for fremtiden og deres ønske om å være ledende i utviklingen av AI og chatGPT-teknologier som vil forme samfunnets fremtidige teknologiske landskap. La oss sammen strekke oss videre hver dag! Det er nesten så jeg gleder meg her jeg sitte å skriver.


Her er et alternativ:

Visjon "Å være den ledende leverandøren av intelligente AI og chatGPT-plattformer i Norge, og gjøre teknologien enkel, nyttig og troverdig for alle."


La oss reflektere litt rundt denne som for meg viser selskapets mål om å være en ledende, altså dominerende aktør innenfor sitt felt i Norge, samtidig som de fokuserer på tre hovedprinsipper:


Enkelhet: Selskapet har som mål å gjøre kompleks teknologi enkel å bruke, slik at alle, uavhengig av teknisk kompetanse, kan dra nytte av AI og chatGPT-plattformene. Dette innebærer brukervennlige grensesnitt og intuitiv design. De sier også Norge. Er det smart og ikke tenke større i en visjon, eller er det stort nok? I den første sier de "Å være Norges foretrukne innovatør" altså ikke noen begrensing av distribusjon. Dette kun som en refleksjon.

Nytte: Selskapet ønsker å sikre at deres produkter gir betydelig verdi for brukerne. Dette betyr at teknologien skal være praktisk og løse virkelige problemer, for eksempel i form av automatisering, effektivisering eller forbedret kommunikasjon.

Troverdighet: Troverdighet er avgjørende for suksess i teknologiindustrien. Selskapet forplikter seg til å jobbe med fakta, data og etikk i utviklingen av sine produkter. Dette inkluderer å bekjempe desinformasjon og sørge for at deres AI-plattformer er pålitelige og nøyaktige.

I tillegg til disse tre prinsippene inkluderer visjonen også en viktig aspekt:


Tilgjengelighet og Fellesskap: Selskapet vil gjøre produktene sine tilgjengelige på nett, noe som gjør det enkelt for alle å få tilgang til teknologien. Videre ønsker de å opprette en plattform for kundeinteraksjon og deling av erfaringer. Dette skaper et fellesskap der kundenes tilbakemeldinger og innsikt bidrar til produktforbedringer, og deres kunders kunder blir en integrert del av løsningen.


Denne visjonen er litt kjedeligere, etter min mening, men gir selskapet en klar retning og setter tonen for deres arbeid med å levere teknologiske løsninger som er tilgjengelige, nyttige og troverdige for alle, samtidig som de oppmuntrer til samarbeid og kunnskapsdeling i sitt økosystem.


Ønsker du hjelp eller noen å drøfte visjon og strategi med ring 9011750 - første timen er gratis.


Husk!

For å lykkes må du alltid ha en plan for hva du skal gjøre for å lykkes med alle utfordringene som din strategi og visjon, osv vil gi deg! Om du er i tvil be om hjelp!

Jeg kan hjelpe deg, både med å skrive din strategi og legge planene sammen med deg,

Når må den være ferdig?

For å være sikker Ring i dag 90117570 eller send mail med "hjelp" til ingar@maturus.no

bottom of page