top of page
 • Tekst: Rådgiver i Maturus AS Ingar Næss.

LedelsesTips: Skriv din første strategi!

Updated: Dec 7, 2023

Å skrive sin første strategi som leder kan være en utfordrende oppgave. Her er noen enkle, men nyttige tips som kan hjelpe deg å komme i gang. Skulle du trenge hjelp er den heller ikke langt unna!


Forstå din virksomhet og bransje grundig:

 • Før du begynner å skrive strategien, må du ha en dyp og god forståelse av din virksomhet, dens produkter eller tjenester, målgrupper og konkurransesituasjonen i bransjen. Dette krever grundig gjennomgang og en god analyse. - Om du er i tvil om hva dette betyr, ring Strategi-Hjelp på 901 17 570 - første telefonen er gratis.


Klar og tydelig målsetting:

 • Definer klare og realistiske mål for din virksomhet.

 • Målene skal være målbare, tidsbestemte og relatert til dine langsiktige mål og helst din visjon for selskapet.

- Har du ikke skrevet din Visjon, skal jeg hjelpe deg med det også.

(Du kan sjekke tips når du klikker på Visjon.)


Identifiser din konkurransefordel:

 • Hva skiller din virksomhet fra konkurrentene? Identifiser dine unike styrker og hvordan du kan utnytte dem for å oppnå konkurransefordeler.


Involver nøkkelinteressenter:

 • Ta alltid hensyn til synspunktene og innsiktene til de ansatte, ledelsen og andre interessenter når du utvikler strategien. Dette vil alltid hjelpe til å få bred støtte og forståelse for strategien.

Start med en situasjonsanalyse:

 • Gjennomfør en grundig situasjonsanalyse som inkluderer en SWOT-analyse (styrker, svakheter, muligheter og trusler). Dette vil hjelpe deg med å identifisere interne og eksterne faktorer som påvirker virksomheten.

- Her kan du lese mer om SWOT - analyse - klikk her om du er usikker på modellen.


Prioritering og fokus:

 • Unngå å prøve å gjøre alt på en gang. Velg noen få strategiske initiativer som er mest kritiske for å oppnå dine mål, og fokuser på dem.


Lag en handlingsplan:

 • Konkretiser strategien ved å utvikle en handlingsplan med klare trinn, ansvar og tidsrammer. Dette vil hjelpe med å implementere strategien mer effektivt.


Kommuniser strategien tydelig:

 • Sørg for at alle i organisasjonen forstår og er engasjert i strategien. Tydelig kommunikasjon er avgjørende for å sikre at alle jobber mot de samme målene. Når jeg sier FORSTÅR, mener jeg det med store bokstaver.

 • Om du er usikker på hvodan du skal legge opp presentasjonen, ring meg på Strategi-Hjelp på 901 17 570


Evaluer og tilpass:

 • Strategier bør være fleksible og tilpasningsdyktige. Regelmessig evaluering av resultatene og tilpasning av strategien når det er nødvendig er viktig for suksess.


Lær av erfaringer, husk å lytte:

 • Ta notater og lær av tidligere strategier og eller feil. Erfaring er en verdifull læringskilde for å forbedre fremtidige strategier. Husk om du setter sammen et team som skal være dine "partnere", vil du alltid få hjelp. Husk lytt til alle, ikke avfeie noen forslag under diskusjonen.


Husk at strategiutvikling er en kontinuerlig prosess, og det tar tid å mestre. Vær tålmodig, og søk råd fra erfarne kolleger eller mentorer hvis mulig.

Ta gjerne kontakt på Strategi-Hjelp på 901 17 570

- bestill gjerne en innledende time enten i møte eller på telefon. - den er gratis


Husk!

For å lykkes må du alltid ha en plan for hva du skal gjøre for å lykkes med alle utfordringene som din strategi og visjon, osv vil gi deg! Om du er i tvil be om hjelp!


Jeg kan hjelpe deg, både med å skrive din strategi og legge planene sammen me deg,


Når må den være ferdig?

For å være sikker Ring i dag 90117570 eller send mail med "hjelp" til ingar@maturus.no


Du finne flere artikler på Maturus.nobottom of page