top of page
  • Tekst: Rådgiver i Maturus AS Ingar Næss.

LedelsesTips: "Kraften i ordet 'Vi' vil kunne forandre 2024!

Updated: Jan 7

Introduksjon:

Inspirert av Kongens nyttårstale og et nylig LinkedIn-innlegg, utforsker vi betydningen av ordet "vi" innen ledelse. Dette konseptet er sentralt ikke bare for kongelige, men også for effektive ledere. Nå som vi går inn i 2024, er det en unik mulighet til å omfavne denne tankegangen og sette et sterkt fundament for året som kommer.Kjernebudskap:

Å bruke "vi" symboliserer en kollektiv tilnærming, der ledere anerkjenner verdien av hvert teammedlem. Dette skaper et miljø av tillit og samarbeid, som er essensielt for suksess. Dette peker også mot forrige artikkel om Verneombud.

Integrering av Ledelsessitater:

For å ytterligere understreke viktigheten av denne tankegangen, kan vi reflektere over ordene til Michael Jordan:

"Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships."

Dette sitatet fremhever essensen av kollektiv innsats og intelligens, noe som er kritisk for enhver organisasjon som søker å oppnå anerkjennelse.


Utnytte Mulighetene:

Med fokus på "vi", blir lederens rolle å lede ved eksempel, fremme samarbeid og inspirere til felles måloppnåelse. Dette inkluderer å anerkjenne hvert medlems unike bidrag, samt å bygge en kultur der feil blir sett på som læringsmuligheter.


Praktiske Trinn:


  1. Teambygging: Styrk lagets bånd gjennom regelmessige teamaktiviteter og workshops.:

  2. Dele Erfaringer: Oppfordre til deling av erfaringer og kunnskap innad i teamet.

  3. Inkluderende Målsetting: Involver teamet i målsettingsprosessen for å sikre at alle stemmer blir hørt.

  4. Feire Suksesser: Anerkjenn både individuelle og teamprestasjoner.

Ekstra Inspirasjon:

Andre inspirerende sitater kan også veilede ledere gjennom 2024:

  • "Leadership is not about being in charge. It is about taking care of those in your charge." – Simon Sinek

  • "The art of communication is the language of leadership." – James Humes

Oppsummering:

Nå som vi skal bevege oss gjennom 2024, anbefaler jeg å omfavne og integrere "vi" også i tilnærmingen til deres ledelsesstrategier. Dette vil ikke bare forbedre teamdynamikken, men også føre til større innovasjon og suksess.

Avslutning:

Vi ønsker alle ledere et ekstraordinært 2024. Husk at den første timen med konsultasjon er gratis hos oss. La oss sammen gjøre dette året til et år med vekst, samarbeid og felles triumfer!


Anbefaling du som leder bør gjøre:

Tenk gjennom hva "vi" betyr for deg og hvorfor du mener dette er et godt ord, uten å legge føringer, de vil komme som en konsekvens av gruppenes perspektiver og ikke minst erfaringer fra alle bidrag.

Om du ikke får gruppen til å fungere, be om hjelp, det er smart. Ring asap 90117570 eller ingar@maturus.no

bottom of page