top of page
 • Tekst: Rådgiver i Maturus AS Ingar Næss.

LedelsesTips: Du som er eller ønsker å bli grunder, - les, se og lytt!

Updated: Jan 23

Steve Jobs sa:

"Det er enormt mye håndverk mellom en god idé og et flott produkt"!

Mange tror at en virkelig god idé er 90% av arbeidet, men en god produktidé vil aldri bli som først unnfanget!

Anbefaler at du leser denne boken og flere andre.

Jobs fortsetter:

"Det er gjennom laget - gjennom en gruppe utrolig talentfulle mennesker - støter opp mot hverandre, har argumenter, har krangler noen ganger, lager litt støy og jobber sammen ... De polerer hverandre og polerer ideene. Og det som kommer ut er disse virkelig vakre steinene.»

 

Viktige refleksjoner

Nøkkelen til å bygge et godt produkt er et godt team, ikke kun en god idé. Jeg uttaler meg her både som grunder for diverse selskaper og ikke minst toppleder i flere suksessfulle norske virksomheter. Så leser jeg mye for å sikre at jeg ikke mister viktige punkter i det jeg presenterer. - ref forrige LedelsesTips om lesing og skriving.

 

I en verden hvor teknologi og innovasjon utvikler seg i et stadig raskere tempo, står gründere i 2024 overfor unike utfordringer og ikke minst muligheter. Inspirert av Steve Jobs' bemerkelsesverdige karriere, kan dagens entreprenører lære verdifulle erfaringer både fra hans suksesser og fra de utfordringene han møtte underveis. Jeg har lagt inn link på en dokumentar på slutten av artikkelen.

 

Mer Jobs

Steve Jobs, medgründer av Apple, er en legendarisk skikkelse i teknologiverdenen, kjent for sin transformative tilnærming til produktutvikling og design. Hans evne til å skape produkter som ikke bare løste eksisterende problemer, men også appellerte til brukernes estetikk og følelser, endret måten vi interagerer med teknologi på. Jobs' insistering på perfeksjon, hans visjonære lederskap, og hans fokus på detaljer, resulterte i ikoniske produkter som iPod, iPhone, og iPad, for å nevne noen. Disse produktene definerte ikke bare eksisterende markeder, men skapte også nye.

 

Men Jobs' historie er også en påminnelse om at suksess sjelden er enkel eller like frem. Hans tidlige år hos Apple var preget av store innovasjoner, men også av utfordringer, inkludert hans kjente krevende ledelsesstil som til tider skapte sterke spenninger internt. Disse utfordringene bidro til at han for en periode ble fjernet fra ledelsen i Apple, en viktig leksjon for gründere om at vekst og suksess krever mer enn bare en sterk visjon, det krever også evnen til å lede, å samarbeide, og viljen til å tilpasse seg.

 

Er du neste suksess gründer

For gründere i 2024, betyr dette å balansere flere nøkkelområder fra det øyeblikket en idé blir unnfanget. Det starter med å definere en klar visjon: Hva er problemet du løser? Hvem er din målgruppe? Er din idé en "first mover" i markedet, eller en forbedring av eksisterende løsninger? Dette krever en dyp forståelse av markedet og potensielle kunder.

 

Viktige faktorer

Økonomi er også en avgjørende faktor. Å forstå dine kapitalbehov, ikke bare i oppstartsfasen, men også for de første tre årene kan være kritiske, dette er essensielt og huske på. Dette innebærer å vurdere ulike finansieringskilder og å ha en realistisk plan for hvordan disse midlene skal brukes.

 

Etablering av sterke team er en annen hjørnestein. Dine partnere og ansatte skal dele «din» visjon og bringe komplementære ferdigheter til bordet. Et godt team er ikke bare viktig for produktutvikling, men også for å håndtere utfordringer og usikkerhet underveis.

 

Markedet for «ditt» produkt eller tjeneste må også analyseres nøye. Er målet å være lokalt fokusert, eller har produktet ditt potensial for global skalering? Dette vil påvirke mange aspekter av din strategi, fra markedsføring til organisasjonsutvikling.

 

Kunden må stå sentralt i enhver forretningsmodell. Å utvikle en sterk kundestrategi, forstå hvor og hvem kundene dine er, og tilby utmerket en kundeservice er grunnleggende for å bygge et varig merke. Husk at en fornøyd kunde er langt mer verdifull enn en misfornøyd. Dette gjør at både intern og ekstern kommunikasjon er essensiell for å unngå misforståelser.

 

Litt ekstra oppsummering

Ved å integrere disse prinsippene med en kultur som fremmer innovasjon, åpenhet for tilbakemeldinger, og en sunn arbeidslivsbalanse, kan gründere i 2024 skape selskaper som er både nyskapende og bærekraftige. Suksess krever mer enn bare en unik idé; det krever som sagt strategisk planlegging, finansiell innsikt, effektiv ledelse og evnen til kontinuerlig tilpasning. Steve Jobs' arv tilbyr en veiledning for moderne gründere, en påminnelse om både potensialet for ekstraordinær suksess og viktigheten av å navigere i de komplekse utfordringene som enhver voksende virksomhet møter.


Noen personlige erfarte erfaringer helt på slutten:

I tillegg til det du nå har lest, er det også viktig å anerkjenne viktigheten av de personlige og økonomiske realitetene for gründerskapet. Som vi har sett fra Steve Jobs' eksempel, er veien til suksess ofte kronglete, og det krever mer enn bare en sterk profesjonell innsats. Det innebærer også å navigere i de personlige og økonomiske aspektene av å drive en virksomhet.

Et viktig aspekt å vurdere er hvordan forretningsforhold kan påvirke personlige relasjoner.

«Det gamle ordtaket "vennskap er unikt, men kompaniskap kan lett bli fandenskap"

 

Dette er en viktig påminnelse om at forretningsrelasjoner, spesielt når det involverer venner eller familie, kan være komplekse. Det er derfor essensielt å ha klare og solide avtaler på plass fra dag én med alle partnere og investorer. Detaljene i disse avtalene kan ofte være avgjørende for å unngå misforståelser og konflikter, spesielt når det kommer til økonomiske spørsmål. Husk det er viktig å versjonere alle avtaler om det er nødvendig.


Finansiell fornuftighet er også nøkkelen.

Begrepet "ikke løp etter pengene, la heller pengene løpe etter deg" understreker viktigheten av å bygge en virksomhet som naturlig tiltrekker investeringer og finansiell vekst, heller enn å stadig jage etter kapital. Dette krever fokus på å skape en sterk, levedyktig forretningsmodell som investorer vil være interesserte i.

 

Tenk nøye på dette før «du» kommuniserer ideen, ikke vær naiv. Kan du søke noen form for beskyttelse eller patent, - gjør det. Sørg videre for at alle data du presenterer er korrekte, så slipper du unødvendige forklaringer og ofte negativ respons. Ha god tid og invester mest mulig av egne midler, slik at du ikke lar deg presse. Dette kan være svært avgjørende for hvor mye du sitter igjen med etter tre år.  

 

Den personlige siden av gründerskap kan også være utfordrende. For de som har familie eller nære forhold, er det viktig å erkjenne den tiden og innsatsen som kreves. Uttrykk som "jeg skal bare, det er viktig, det tar bare en time (eller fem)" er vanlige i gründerverdenen, men de kan legge press på personlige forhold. Å lykkes sammen med dine kjære kan være utrolig givende, men det krever en bevisst innsats for å opprettholde en balanse og inkludere dem i reisen.

 

Helt til slutt

Dette kan ikke gjentas for ofte, økonomiske utfordringer er en realitet for mange gründere. Det kan bli økonomisk trangt, spesielt i de tidlige stadiene. Å ha en backup-plan, enten det er økonomiske reserver eller alternative inntektskilder, er viktig for å sikre både personlig og forretningsmessig stabilitet.

 

Gjennom å kombinere disse personlige og profesjonelle strategiene med læren fra Steve Jobs og andre vellykkede gründere, kan dagens entreprenører i 2024 navigere i utfordringene og gripe mulighetene som ligger foran dem. Entreprenørskap er ikke bare en reise gjennom forretningsverdenen, men også en personlig reise som krever visdom, tilpasningsevne og en dyptgående forståelse av både forretningens og livets kompleksiteter.

 

Husk det kan være smart å ha noen utenfor å snakke med! Les masse, det er en viktig verdi du ikke skal droppe. Skriv visjonen og strategien flere ganger. La noen du stoler på vurdere den, lytt og tenk på nytt, igjen og igjen, helt til du er fornøyd.   

 

Jeg ønsker alle grundere lykke til!

 


The speech at Stanford University

 

Om du trenger hjelp er det alltid smart å be om den, og husk den Første timen hos oss er alltid Gratis, helt uten forpliktelser.

 

Kontakt: post@maturus.no eller 90117570.

 

Hjemmeside: Maturus.no


Literaturliste:

For gründere som søker inspirasjon og veiledning, finnes det et bredt spekter av bøker som tilbyr verdifulle innsikter og praktiske råd. Her er noen anbefalte bøker som kan være nyttige. Starter med engelske bøker:

 • "The Lean Startup" av Eric Ries: Denne boken introduserer konseptet med Lean Startup-metodikken, som fokuserer på å bygge en smidig og tilpasningsdyktig virksomhet. Den er spesielt nyttig for å forstå hvordan man kan utvikle et produkt eller en tjeneste i tråd med kundenes behov.

 • "Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future" av Peter Thiel med Blake Masters: I denne boken diskuterer Peter Thiel, en av Silicon Valleys mest kjente investorer, hvordan man kan bygge en unik og vellykket virksomhet fremfor å kopiere eksisterende ideer.

 • "The $100 Startup" av Chris Guillebeau: Dette er en praktisk guide for å starte en virksomhet med minimale investeringer. Boken er full av case-studier og personlige historier som illustrerer hvordan man kan starte og vokse en virksomhet med begrensede ressurser.

 • "The Hard Thing About Hard Things" av Ben Horowitz: Denne boken gir et ærlig innblikk i utfordringene ved å drive en virksomhet. Ben Horowitz deler personlige erfaringer og lærdommer fra sin tid som CEO og gir råd om å håndtere vanskelige situasjoner.

 • "Good to Great: Why Some Companies Make the Leap and Others Don't" av Jim Collins: Collins utforsker hva som skiller gode selskaper fra ekstraordinære selskaper. Boken gir innsikt i hvordan visse bedrifter har oppnådd langvarig suksess og hva som kan læres av deres strategier.

 • "The E-Myth Revisited: Why Most Small Businesses Don't Work and What to Do About It" av Michael E. Gerber: Denne boken utforsker mytene rundt å starte en egen virksomhet og gir praktiske råd for småbedriftseiere om hvordan de kan vokse og bli mer effektive.

 • "Hooked: How to Build Habit-Forming Products" av Nir Eyal: En guide til å skape produkter som engasjerer og beholder brukernes oppmerksomhet. Denne boken er spesielt nyttig for gründere som ønsker å utvikle produkter som skaper langsiktig brukerengasjement.

 • "Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action" av Simon Sinek: I denne boken utforsker Sinek viktigheten av å forstå hvorfor en organisasjon eksisterer og hvordan dette 'hvorfor' kan inspirere handling og suksess.


For gründere i Norge eller de som foretrekker å lese på norsk

, finnes det også flere gode bøker som gir innsikt og praktiske råd om entreprenørskap og forretningsutvikling. Her er noen anbefalte norske bøker:

 • "Kunsten å starte" av Guy Kawasaki: Denne boken, kjent som "The Art of the Start" på engelsk, har blitt en klassiker for gründere. Kawasaki gir praktiske råd om alt fra å lage en forretningsplan til å skaffe kapital.

 • "Fra idé til suksess: bedriftsetablering steg for steg" av Trond Riiber Knudsen og Lise Madsen: Denne boken gir en praktisk og steg-for-steg tilnærming til bedriftsetablering. Den dekker viktige temaer som forretningsidéutvikling, markedsstrategier og finansiering.

 • "Lean Startup: Raskere, smartere og mer effektiv strategi for suksessrike startups" av Eric Ries: Selv om originalen er på engelsk, er denne boken tilgjengelig på norsk. Den introduserer konseptet med Lean Startup, som hjelper gründere med å utvikle sine produkter og tjenester på en effektiv måte.

 • "Business Model Generation: En håndbok for visjonærer, spillendrere, og utfordrere" av Alexander Osterwalder og Yves Pigneur: Denne boken, som også er tilgjengelig på norsk, gir en dyp forståelse av hvordan man kan utvikle og forbedre forretningsmodeller. Den er visuell og lett tilgjengelig.

 • "Slik lykkes du som gründer" av Morten Willoch: Denne boken gir praktiske råd om hvordan man lykkes med egen bedrift. Den inneholder både suksesshistorier og historier om hva man bør unngå som gründer.

 • "Gründerboka" av Stig Kjos-Mathisen: Boken gir en praktisk veiledning til gründere og dekker alt fra idéutvikling til oppstart og drift av egen bedrift.

 • "Hvordan bygge et selskap: En startup guide fra gründerne bak morgenlevering.no" av Henning Thoresen og Axel Remme: Denne boken gir en innsiktsfull guide basert på forfatternes egne erfaringer med å starte og bygge opp en vellykket nettbasert virksomhet i Norge.


Disse bøkene gir verdifull innsikt og praktiske tips for norske gründere og dekker et bredt spekter av temaer fra oppstart og vekst til ledelse og innovasjon. De er nyttige ressurser for alle som ønsker å starte eller utvikle sin egen virksomhet i Norge.

bottom of page