top of page
  • Tekst: Rådgiver i Maturus AS Ingar Næss.

LedelsesTips: AI for SMB og andre som lurer litt på når!

Først er det viktig å si at det haster, men ta det med ro. Ikke løp på det første toget om du ikke har som strategi å være "first mover" i din bransje og eller segment. Jeg mener at det er like viktig å lære å gå før du løper, slik at du ikke bruker investeringene på feil måte.


Først og fremst er dette et enkle innlegget for å gi deg noen innspill til din jakt på informasjon om hva som kan være viktig. Hvor ser du deg selv om 5-10år og hvem er du da?

Min erfaring

Siden jeg skrev den første kommersielle internett strategien allerede i 1993 i Telenor Media. Så var jeg med på overgangen "dommedagen" for IT systemene i år 2000, i tillegg til etableringer av flere små og eget nettbasert analyseselskap, Refleks og ikke minst 1881.no, så vet jeg litt om hva som er viktig. Jeg har ellers mange år som strategisk rådgiver og er fortsatt på ballen når det gjelder generell utvikling og AI og ChatGPT.

Alt er annerledes nå mener mange og det er det, men det er lov og smart å skynde seg langsomt. Fortsett å plei dine kunder og medarbeidere, kanskje ennå litt bedre enn du gjorde i 2023, det er ingen som er tilfredse som bytte jobb om de trives. Dette kan jeg masse om og bare spør. Husk den første timen hos oss er alltid helt gratis.


Husk å lese og lære, for å forstå litt mer hver da!

Jeg har tidligere skrevet et LdelsesTips om "lesning" noe kvinner gjør mer enn menn. Nå er det viktigere enn noen gang og sette av tid til å lese. Les mye, heller for mye enn for lite. Er du leder må du forstå og da må du førs hente kunnskapen, før du får noe kompetanse. Du kan ansette dyktige mennesker rundt deg, men du som leder MÅ OGSÅ lære for å forstå. Det er lett å bruke masse penger som ikke gir deg det du ønsker.


La oss først starte med de små og mellomstore bedrifter (SMB-er) og hvorfor det er viktig å realisere en AI-strategi:


Konkurransefortrinn:

AI kan gi SMB-er en konkurransefordel gjennom forbedret effektivitet og innovasjon. Det gjør det mulig for dem å konkurrere med større selskaper. Men ...


Kostnadsbesparelse og effektivitet:

AI kan automatisere repeterende oppgaver, redusere feil og øke produktiviteten, som igjen kan spare kostnader. I din langsiktige budsjettering, bør dette komme frem, slik at du ser hvor mye du må investere første gangen for ikke å gjøre feil. Her kan du fort kaste penger ut av vinduet.


Bedre kundeservice:

AI kan brukes til å forbedre kundeservice, for eksempel gjennom chatbots eller personlige anbefalinger, noe som øker kundetilfredsheten. Her finnes det fantastiske muligheter også på konkrete ting ift mail kommunikasjon.


Innsikt og beslutninger:

AI kan analysere store mengder data for å gi verdifulle innsikter, noe som kan hjelpe SMB-er med å ta mer informerte beslutninger. Det kan hende dere kan samarbeide med andre i samme situasjon. Kanskje partnerskap er en smart ide.


Skaler, .....barhet:

AI-systemer kan lett skaleres opp eller ned avhengig av virksomhetens behov, noe som er spesielt nyttig for SMB-er som kan oppleve varierende veksttakt. Riktig første gangen. Jeg har selv opplevd å benytte de beste programmererne feil. De kunne ingen ting om faget og var derfor ingen bidragsyter. Vi var en av de "first mover" og trodde det var avgjørende. Så langt det i fra. Ikke ha dår lag tid. Finn gode leverandører.


Tilpasning til markedstrender:

AI kan hjelpe SMB-er med å holde tritt med raskt skiftende markeder og kundepreferanser, og sikre at de forblir relevante.

Det er viktig at SMB-er implementerer en AI-strategi tidlig for å maksimere disse fordelene og sikre at de ikke blir etterlatt i et stadig mer digitalt og AI-drevet marked. Husk om du har en sunn virksom het, ta dine kunder med i prosessen slik at du beholder deres lojalitet gjennom hele prosessen.


Implementering av en AI-strategi krever flere nøkkelkomponenter fra små og mellomstore bedrifter (SMB-er), og behovene kan variere avhengig av bransjen. Her har jeg forsøkt å lage en detaljert gjennomgang:


Forståelse og kunnskap om AI:

Alle bransjer:

Grunnleggende forståelse av AI og dens potensiale er essensielt. Altså les, se på YouTube, vær med på seminar og andre læringsprosesser.


Strategisk planlegging:
Konkurranseintensive bransjer:

Utvikling av en tydelig AI-strategi for å skape konkurransefortrinn.

Regulerte bransjer (f.eks. helsevesen, finans):

Planlegging må også inkludere overholdelse av lovverk og etiske retningslinjer.


Investering og Ressurser:
Kapitalintensive bransjer:

Større investeringer i AI-teknologi og infrastruktur.

Tjenesteytende bransjer:

Fokus på AI-løsninger som forbedrer kundeservice og operasjonell effektivitet.

Kultur og Innovasjon:
Kreative og dynamiske bransjer (f.eks. markedsføring, design):

Fokus på innovasjon og kreativ bruk av AI.

Tradisjonelle bransjer:

Større vekt på kulturell endring og opplæring for å tilpasse seg AI.


Etikk og overholdelse:
Alle bransjer:

Viktig med etisk bruk av AI og beskyttelse av kundens data.

Regulerte bransjer:

Ekstra oppmerksomhet på lovverk og standarder for datahåndtering.


Skalerbarhet og fleksibilitet:
Raskt voksende bransjer:

Fokus på skalérbare AI-løsninger som kan vokse med virksomheten.

Modne eller stabile bransjer:

Mer vekt på å forbedre effektiviteten og kostnadsbesparelser gjennom AI.


Kundeinnsikt og markedsanalyse:
Forbrukerorienterte bransjer (f.eks. detaljhandel, e-handel):

Bruk av AI for å analysere kundeadferd og tilpasse tjenester.

B2B-orienterte bransjer:

Fokus på markedsanalyse og optimalisering av forsyningskjeden.


Produkt- og Tjenesteinnovasjon:
Produksjonssektoren:

Integrering av AI i produksjonsprosesser for økt effektivitet.

Tjenesteytende bransjer (f.eks. finansielle tjenester, helse): Utvikling av nye AI-drevne produkter og tjenester.


SMB-er må være strategiske og målrettede i sin tilnærming til AI, med et fokus på både kortsiktige gevinster og langsiktig vekst. Det er også viktig å anerkjenne at

implementering av AI ikke er en engangsinvestering, men en kontinuerlig prosess som krever oppdatering og tilpasning ettersom teknologien utvikler seg.


Bedrifter bør også være oppmerksomme på de etiske og samfunnsmessige implikasjonene av AI-bruk, og sørge for å bruke teknologien på en ansvarlig og bærekraftig måte.


Ved å ta disse faktorene i betraktning og tilpasse AI-strategien etter bransjespesifikke behov, kan SMB-er maksimere fordelene av AI og sikre en konkurransedyktig posisjon i markedet.


Viktigheten av utdanning og kompetansenivået for de som skal "skrive" og utvikle AI strategier


Her har jeg forsøk å finne noe relevante muligheter, men det er et hav alt avhenging hvor du er i din utdanning og hvor du vil.


Så utdanning, valg av skoler og nødvendig kompetansenivået for de som skal skrive og utvikle AI-strategier fokuserer på en kombinasjon av teknisk kunnskap og forretningsforståelse. Her er nøkkelpunktene:


Utdanningsbakgrunn:
Teknisk Utdanning:

Grader i informatikk, dataingeniørarbeid, matematikk, eller statistikk er vanlige. Disse gir en solid forståelse av grunnleggende AI-prinsipper og algoritmer.

Forretnings- og Ledelsesutdanning:

MBA eller lignende grader med fokus på teknologiledelse kan være verdifulle for å forstå hvordan AI kan integreres i forretningsstrategier.


Spesialiserte AI- og Datakurs Online Kurs og Sertifiseringer:

Plattformer som Coursera, Udacity og edX tilbyr spesialiserte kurs i AI, maskinlæring, og relaterte felter.

Workshops og Kortere kurs:

Nyttige for fagfolk som ønsker å forbedre eller oppdatere sine AI-kunnskaper.

Praktisk Erfaring:
  • Prosjektarbeid og Casestudier:

  • Håndtering av virkelige problemer og utvikling av løsninger ved hjelp av AI.

  • Internships og Sammenarbeid med Industrien: Gir verdifull innsikt i hvordan AI anvendes i virkelige forretningsscenarier.

Kompetanseområder:
  • Tekniske Ferdigheter: Programmering (Python, R), databehandling, maskinlæring, nevrale nettverk, etc.

  • Analytiske Ferdigheter: Evnen til å analysere og tolke komplekse datasett.

  • Strategisk Tenkning: Forståelse av hvordan AI kan brukes for å oppnå forretningsmål.

  • Ledelses- og Kommunikasjonsevner: Viktig for å lede team og kommunisere AI-strategier til ikke-tekniske stakeholdere.

Kontinuerlig Læring og Utvikling:
  • AI og teknologiutviklingen er rask, så kontinuerlig læring og oppdatering av ferdigheter er nødvendig.

Bransjespesifikk Kunnskap:
  • Forståelse av spesifikke behov og utfordringer i relevante bransjer er avgjørende for å utvikle effektive AI-strategier.


Det å finne du rette eller utvikle interne personer med denne bakgrunnen og eller kompetansen er godt rustet til å utvikle og implementere effektive AI-strategier som kan drive innovasjon og vekst i organisasjoner.


Sett samme gode team. Har kan det være smart, veldig smart å gå sammen med andre der det er mulig.


Ta gjerne kontakt på 9011750 eller post@maturus.no for en hyggelig prat om du kanskje trenger noen tips eller råd.

bottom of page