top of page
  • Tekst: Rådgiver i Maturus AS Ingar Næss.

LedelsesTips: Kostnad-Nytte analyse: Nøye vurdering av investeringer

Updated: Dec 6, 2023

En nytte/kost-analyse er en teoretisk framgangsmåte for å sammenligne den samfunnsøkonomiske nytten og kostnaden for et tiltak, en avgjørelse eller lignende. Resultatet av analysen er et tall som beskriver forholdet mellom nytten og kostnadene.

Litt historie kan jo være på sin rettmessige plass her, siden dette ikke en "ny" analyse. Et tidlig uttrykk for ideen bak nytte-kostnadsanalyser ble formulert av Benjamin Franklin, som i et brev fra 1772 anbefalte mottageren å veie fordelene og ulempene ved en vanskelig avgjørelse ved hjelp av «moralsk og klok algebra. Det er imidlertid usikkert om Franklins idé hadde noen innflytelse på den franske ingeniøren og økonomen Jules Dupuit (1804–1866) er regnet som personen bak nytte-kostnadsanalyser. Les mer på WikipediaNår er Kostnad-Nytte-Analyse nyttig?

Denne analysen er uvurderlig når det gjelder å vurdere økonomiske aspekter av store prosjekter, som infrastrukturutvikling, store investeringer, eller implementering av nye teknologier. Den hjelper beslutningstakere med å forstå de økonomiske implikasjonene av deres valg, både i form av kostnader og potensielle fordeler. Dette er kun en enkel beskrivelse - kontakt oss gjerne for en dypere beskrivelse.

Forarbeid og prosess Forarbeidet til en kostnad-nytte-analyse innebærer innsamling av omfattende informasjon om alle prosjektrelaterte kostnader og forventede fordeler. Dette inkluderer direkte kostnader som materialer og arbeidskraft, samt indirekte kostnader som miljøpåvirkning. Fordelene kvantifiseres også, enten det er økte inntekter, effektivitetsforbedringer, eller sosiale og miljømessige gevinster.

Troverdighet og presentasjon

For å sikre troverdighet, må analysen være basert på realistiske antagelser og pålitelige datakilder. Presentasjonen av analysen bør inkludere ulike scenarioer for å vise hvordan endringer i forutsetninger kan påvirke utfallet.


I et norsk eksempel, da Ruter AS vurderte innføring av flere elektriske busser, kunne de ha vurdert scenarioer som omfattet forskjellige nivåer av teknologisk modenhet for elektriske kjøretøy og endringer i offentlig transportpolitikk.

Belysning av ikke-økonomiske fordeler:

En kostnad-nytte-analyse kan også belyse ikke-økonomiske fordeler, som sosial velferd eller miljømessige forbedringer.

For eksempel, i vurderingen av en ny offentlig transportlinje, kan forbedret tilgjengelighet og redusert forurensning være viktige fordeler som er vanskelige å måle i rene økonomiske termer, men som likevel har stor betydning for samfunnet.


- eller eksempel, i et norsk infrastrukturprosjekt som en ny tunnel, kan sosiale fordeler inkludere redusert kø, som igjen fører til mindre stress og tapt arbeidstid for pendlere. Dette bidrar direkte til forbedret livskvalitet for daglige brukere, noe som kan være vanskelig å måle, men likevel viktig å anerkjenne.


La oss ta et eksempel til, - si at en norsk kommune vurderer å oppgradere sitt offentlige transportsystem og her ikke bare tar de umiddelbare kostnadene ved kjøp av nye busser og oppgradering av infrastrukturen, men også langvarige fordeler som økt passasjer kapasitet, reduserte trafikkorker og lavere byforurensning.


Selv om disse fordelene kanskje ikke direkte oversettes til økonomisk gevinst, er de avgjørende for byens bærekraftige utvikling og innbyggernes velvære.

bottom of page