top of page
  • Tekst: Rådgiver i Maturus AS Ingar Næss.

Hva blir konsekvensen av at, - "kvinner" leser mer enn menn!

Det er ikke uvanlig at jenter og kvinner ofte leser langt mer enn gutter og menn! At denne trenden har en konsekvens, vil vise seg tydelig i fler retninger og faktisk få store samfunnsøkonomiske konsekvenser etter hvert som årene går.


" At kunnskap gir makt "

er ingen nyhet, men aldri før vil dette få større konsekvens enn i årene som kommer.


Min påstand er at i løpet av de neste 10 til 15 årene vil mange yrkers lønnsforskjeller endre seg og der i gjennom også lønns balansen mellom kjønn. Dette fordi lederlønninger vil endres til fordel for kvinner. Deretter vil de generelle forskjellene også vaskes mer og mer ut, siden fler og fler kvinner vil overta viktig lederroller i samfunnet.


At dette er Fakta viser tendensene: Utviklingen av ledere i Norge de siste 20 årene, sett i forhold til kjønn, viser en økning i antall kvinnelige ledere, men menn dominerer fortsatt i lederposisjoner. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har andelen kvinnelige ledere økt jevnt og gradvis siden 2008.

I 2008 var 32 % av lederne kvinner, mens dette tallet økte til 37 % i 2019. Selv om det har vært en positiv endring, fortsetter menn å utgjøre et flertall av lederne med 63 % i 2019. At gradvis endring, nå blir mer enn et utsagn, er det ingen ting som kan stoppe. Vel kanskje en!


Kvinner leser mer og lærer mer, altså får mer makt.

Det er også verdt å merke seg at kvinner generelt gjør det bedre enn menn i skolen, og andelen kvinner som tar høyere utdanning er økende. I 2019 hadde 41 % av kvinnene høyere utdanning sammenlignet med 31 % av mennene. Denne utdanningsmessige forskjellen er jeg sikker på, har bidratt til økningen i kvinneandelen i lederstillinger


Det er kun, som nevnt, kun en ting som kan hindre at økning i kvinneandelen blant ledere fortsetter og det er at gutter og menn føler seg truet i kjønnsbalansen. Her er igjen min påstand, - at det skal mye til, men hvem vet.


Siden kunnskap er makt, er det viktig å kunne lese!

Siden dette er LedelsesTips anbefaler jeg noen få bøker som er verdt å lese, men det finnes et hav å ta av. Selvfølgelig er det viktig å lese bøker og artikler som fokuserer på bl.a. lederskap, kommunikasjon, konflikthåndtering, strategisk planlegging og teambygging, men også helt annen litteratur. Her er noen i det generelle området.

PS: Jeg tror også at det å dykke ned i historien også kan være spennende og jeg kommer tilbake på dette om ikke lenge.


"The 7 Habits of Highly Effective People" av Stephen Covey: Denne boken gir innsikt i hvordan man kan være mer effektiv i både personlig og profesjonell sammenheng.

Covey fokuserer på langsiktige strategier i stedet for kortsiktige løsninger, noe som er viktig for god ledelse.


"How to Win Friends and Influence People" av Dale Carnegie:

Denne klassikeren lærer leseren viktigheten av mellommenneskelige ferdigheter. God ledelse innebærer ofte evnen til å kommunisere effektivt og bygge sterke relasjoner.


"Good to Great" av Jim Collins: Boken utforsker hva som skiller enestående selskaper fra gjennomsnittlige. Collins' forskning gir verdifulle innsikter om ledelse, teambygging og organisasjonell suksess.


"Lean In" av Sheryl Sandberg: Denne boken tilbyr perspektiver på kvinner i lederskap og utfordringer de ofte møter. Sandberg gir råd om hvordan man kan overvinne disse barrierene og oppnå ledelsesroller.


"The Five Dysfunctions of a Team" av Patrick Lencioni: Lencioni fokuserer på teamdynamikk og hvordan ledere kan bygge sterke og effektive team. Denne boken er nyttig for ledere som ønsker å forbedre samarbeidet og effektiviteten i teamene sine.


"Emotional Intelligence" av Daniel Goleman: Emosjonell intelligens er kritisk for effektiv ledelse. Goleman forklarer hvordan ledere kan forbedre sine mellommenneskelige ferdigheter for å lede mer effektivt.


"Drive" av Daniel H. Pink: Denne boken utforsker hva som motiverer mennesker, en viktig kunnskap for enhver leder. Pink argumenterer for at tradisjonelle belønningssystemer ofte ikke er effektive, og foreslår alternative metoder for å motivere ansatte.


Hver av disse bøkene tilbyr unike perspektiver og verktøy som kan hjelpe en aspirerende leder med å utvikle nødvendige ferdigheter og innsikt for å lykkes i sin rolle. Husk å lese artikler i magasiner som Kapital, Ledernytt og DN for å nevne noen.


Når det gjelder norske bøker om ledelse som er godt anbefalt for de som ønsker å lære mer, finnes det flere gode alternativer. Her er noen eksempler:


"Kunsten å lede seg selv" av Jan Georg Kristiansen og Randi B. Noyes: Denne boken gir innsikt i hvordan man kan lede seg selv for å oppnå bedre resultater, både personlig og profesjonelt.


"Ulikhetens paradokser: Om mangfold og ledelse" av Linda Lai: Denne boken tar for seg hvordan man kan håndtere og dra nytte av mangfold i arbeidslivet. Den er spesielt relevant i en tid hvor mangfold og inkludering blir stadig viktigere i ledelse.


"Ledelse på godt og vondt" av Einar Øverenget: Øverenget utforsker ledelsesfaget gjennom filosofiske perspektiver og gir dypere forståelse av hva god og dårlig ledelse innebærer.


"Turnaround – Ledelse i krisetider" av Christian Rangen: Denne boken gir praktiske råd og innsikter om ledelse under kriser og vanskelige tider, noe som kan være svært relevant i dagens hurtigskiftende verden.


"Lederhåndboka" av Anita Krohn Traaseth: Traaseth deler egne erfaringer og gir råd om ledelse, karriereutvikling og det å balansere arbeid og privatliv.


"Hvordan organisasjoner fungerer" av Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik: Selv om ikke utelukkende om ledelse, gir denne boken verdifull innsikt i organisasjonsteori som er fundamentalt for enhver leder.


"Verdibasert ledelse" av Edgar Schein: Schein, en anerkjent tenker innen organisasjonspsykologi og ledelse, utforsker i denne boken hvordan ledere kan utvikle og lede basert på kjerneverdier.


Her har du et bredt spekter av perspektiv og kunnskap innen ledelse. Disse kan også være nyttige for de som ønsker å utvikle sine lederegenskaper og forståelse av ledelses dynamikk i en norsk og internasjonal kontekst.


Hvordan AI vil endre hva og hvordan vi leser er bare noe du må forholde deg til, men en ting er sikkert. Det har kommet og det vi ser i dag er bare starten på noe spennende.


Jeg vil legge ut flere anbefalinger i nye LedelsesTips fremover.


NB!

Tid til lesing varierer fra person til person. Det viktigste er å finne en rytme som passer for deg og sørger for kontinuerlig læring og utvikling.


Er du ikke glad i å lese, sett deg uansett et eller flere mål, slik at det blir en gradvis tilvenning som passer deg. Finn gjerne et tema som du liker og utsett det du mener er unødvendig, men om du ønsker å bli en toppleder som omgivelsene lytter til, skaff deg bredde i din kunnskap . For det er ingen enkel vei til suksess.


Skulle du ønske en mentor på veien, - Husk den første timen hos oss er alltid gratis, helt uten .


[oai_citation:1, Stadig flere kvinner blant ledere - SSB](https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/stadig-flere-kvinner-blant-ledere).


[oai_citation:2, Hvor likestilt er vi?  –  SSB](https://www.ssb.no/befolkning/likestilling/artikler/hvor-likestilt-er-vi).bottom of page