top of page
 • Tekst: Rådgiver i Maturus AS Ingar Næss.

LedelsesTips: Er det enkelt, å bli kvitt baksnakking på jobben?

Updated: Dec 6, 2023

Det finnes ingen enkel modeller som vil sette en stopper for baksnakkingen, - en gang for alle! Vel det finnes unntak, selv om det er en påstand.

- Der lederen har etablert og forankret en strategi om 0-null toleranse rundt baksnakking, frykt kultur, "terrorisering", mobbing og jobber kontinuerlig med relevante tiltak, da er det mulig. At det følger med hardt arbeid på denne veien, er vel ingen overraskelse, men slik er det alltid når man skal bli og eller være best.

- Dog skal det langt mer til om du er en leder og har jobbet med dette problemet i din virksomhet i flere år, da er det nok smart å få hjelp til å rydde opp, om det ikke, kan det hende at du bruker opp din egen og andres energi, slik at det kan gå kraftig utover virksomhetens resultat. Det er jo litt dumt.


Nye artikler kommer med bl.a. tips om hva du kan gjøre om du oppdager mobbing og om du som blir mobbet eller trakassert har noen rettigheter. Oppdateres info på LinkedIN.


Det er full enighet at mobbing og baksnakking, i alle valører, er helseskadelig og koster samfunnet millioner, eller milliarder hvert år. Dette er ikke bare et problem i arbeidslivet, det er et samfunnsproblem.

At politikkere sier "nå skal vi sette fokus og få slutt på mobbing, hjelper det absolutt ingen ting. Det er mulig at det offentlige får litt ekstra midler til å starte opp prosesser, men løser det problemet? Nei det gjør det ikke.

Mitt forslag er. Om dere ikke klarer å løse problemet selv, helt eller delvis, - få ekstern hjelp.


Dette er vanskelig, ja derfor kan vi også kalle det for et Problem. At det er mange som snakker om mobbing, og relaterte ting rundt problemet, er det ingen tvil om. De holder foredrag og skriver bøker, eller artikler slik jeg gjør nå, men ikke alle klarer å løse problemet med sine tiltak.

Derfor vil jeg anbefale at du er kritisk til at du krever resultater, god konkrete resultater, fra de du velger som dine "rådgivere"!

- Jeg vet jeg kan løse problemet, både til bedrifter og etater i det offentlige, og derfor tørr jeg stille garantier. Uansett krever jeg at sjefen forplikter og involvere seg, gjerne gjennom en "avtale". Avtaler er en viktig del av den ny strategien og planene, hvor vi setter målene for å fjerne "problemet"!

For all erfaring viser at, om ikke sjefen forplikter seg, blir det heller ingen varige løsninger.


Hvorfor vet jeg mye om dette:

- Jeg har selv vært leder i både små og store bedrifter. Jeg har aldri akseptert baksnakking og eller mobbing og når det har oppstått her vi fjernet det enkelt, og umiddelbart.

- Jeg har, i eget selskap, vært med på gjennomføring av nær to tusen interne undersøkelser og kartlegginger, dette som rådgiver for både norske og nordiske selskaper siden år 2000.

- Ja vi fant alltid roten til problemet. Ja vi fjernet alltid årsakene og etablere nye strategier, tiltak og mål.

- I dag ville vi sagt de var "bærekraftige", fordi sykefravær gikk drastisk ned og ansatte også leder, begynte å glede seg til å gå på jobben igjen. Altså tiltakene virket!


Derfor sier jeg "ikke stikke hode i sanden", fjern problemet, selv om det kan gjøre litt vondt en kort periode. Det er blant annet derfor du skal ha ekstern hjelp og bistand. Om du velger å gjennomføre selv og benytte meg som "coach", løser vi det også.


Ring nå for akutt hjelp. på telefon 901 17 570 - førstehjelp er gratis. (en time)

eller send en mail til ingar@maturus.no

--------

InspireMugs.com
InspireMugs.com

La oss se litt på hva som sies på nett og beskrives som problem har jeg forsøkt å sette sammen en enkel oversikt. Kanskje du kjenner den igjen, men jeg skal begynne med et par eksempler som kan illustre eksempler på årsaker.


Enkelte starter med å si:

Sett et godt eksempel, for husk, - din oppførsel som leder vil påvirke andre, og så fortsatte de: Det viktigste tiltaket for å håndtere baksnakking på arbeidsplassen er å sette et godt eksempel. Som leder eller kollega er din oppførsel avgjørende.


Min kommentar: Selvfølgelig er det et lederansvar, det er vi helt enig i, men denne formuleringen virker som man ikke tør å sette retning.

 • Altså du som leder skal selv holde deg borte fra baksnakking, for da legger du en standard for profesjonell og respektfull kommunikasjon. Min kommentar: ditto

 • Det sies videre at dette bidrar til å skape en kultur hvor åpen og direkte kommunikasjon verdsettes, og hvor baksnakking blir sett på som uakseptabelt. Min kommentar: ok, men dette er jo bare prat, jeg tror det må mer til!

 • Med et godt eksempel fra toppen kan det få en kraftig og positiv effekt på arbeidsmiljøet. I tillegg bidra til å forme normene og verdiene i organisasjonen. Min kommentar: ok igjen, men et godt eksempel, - jeg er fortsatt ikke fornøyd!

 • Oppmuntre til åpen kommunikasjon: Oppfordre til direkte dialog mellom kolleger. Dette kan redusere misforståelser og behovet for å snakke om andre bak deres rygg. Min kommentar: sorry oppfordre er ikke nok, her er det noen som ikke forstår hvor ille dette kan være for de som mobbes. Dette holder dessverre ikke!

 • Etablere klare retningslinjer: Lag retningslinjer som forbyr baksnakking. Sørg for at alle forstår og aksepterer disse reglene. Min kommentar: retningslinjer, hallo du "snakker" til mobbere, retningslinjer, endrer svært lite, om noe, sorry!

 • Skape en positiv kultur: Jobb med å bygge en kultur av respekt og positivitet på arbeidsplassen. Dette inkluderer å anerkjenne og verdsette medarbeidernes bidrag. Min kommentar: ok, men hvem skal drive denne og hvor lang tid skal du bruke!

 • Adressere problemene direkte: Når baksnakking oppdages, ta det opp direkte med de involverte på en konstruktiv måte. Dette viser at slik oppførsel ikke tolereres. Min kommentar: ok, ja det skulle bare mangle, men det gjelder jo bare der og da, er du da kvitt problemet!

 • Gi opplæring og støtte: Tilby opplæring om arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Hjelp ansatte med å utvikle ferdigheter i konstruktiv kommunikasjon. Min kommentar: ok, men er dette en kommunal bedrift, har jeg hørt om flere som har forsøkt dette i de kretser. Alt er bra, men det mangler jo forankring!

 • Fremme teamarbeid: Arranger aktiviteter og øvelser som fremmer teamarbeid og forståelse blant ansatte. Dette kan bidra til å bygge sterkere bånd og redusere tendensen til baksnakking. Min kommentar: sorry dette er ingen løsning, men viktig om det er forankret!

Så sies det: Ved å følge disse stegene kan du bidra til å skape en mer harmonisk og produktiv arbeidsplass, fri for skadelig baksnakking.


Mitt spørsmål

- gir dette en varig løsning, eller er det en måte å skyve problemet litt foran seg?


Så spør jeg meg selv igjen:

Hva er oftest årsaken til baksnakking og sjekker litt på nettet for ikke å bli for selvopptatt, "at jeg alltid har rett", kanskje jeg finner noe smart? Jeg gjorde et, men venter litt med å fortelle. La oss først ta det som ser ut til å være de tingene mest anbefalte årsaker til baksnakking på arbeidsplassen. At de kan være mange og varierte er det ingen tvil om, men en oppsummering:

 1. Manglende åpen kommunikasjon: Når det ikke er gode kanaler for åpen og ærlig kommunikasjon, kan misforståelser og frustrasjoner lett føre til baksnakking.

 2. Konflikter og personlige uenigheter: Uenigheter mellom kolleger eller mellom ansatte og ledere kan føre til baksnakking som en måte å uttrykke frustrasjon eller motstand.

 3. Kultur og miljø på arbeidsplassen: En arbeidskultur som tolererer eller til og med oppmuntrer til baksnakking, kan føre til at denne praksisen blir mer utbredt.

 4. Mangel på tillit og teamånd: Når det er lav tillit og dårlig samarbeid mellom teammedlemmer, kan baksnakking forekomme oftere.

 5. Maktspill og konkurranse: I et miljø hvor ansatte føler at de må konkurrere mot hverandre for anerkjennelse, forfremmelser eller ressurser, kan baksnakking brukes som et verktøy for å underminere konkurrenter.

 6. Frustrasjon og stress: Høye stressnivåer og generell frustrasjon, enten på grunn av arbeidsbelastning eller andre faktorer, kan føre til at ansatte tyr til baksnakking som en utløpning.

 7. Manglende lederskap og veiledning: Uten klare retningslinjer og sterk ledelse, kan ansatte føle at baksnakking er en akseptabel måte å håndtere problemer og uenigheter på.

 8. Adresser baksnakking effektivt, det viktig å finne hovedårsaken. Hva den nå er! Derfor lurer jeg på hvorfor ikke Manglende lederskap ikke er årsak nr 1.

Vi kan gjerne drøfte alle punktene, men om ikke lederen har fokus og en tindrende klar strategi, hjelper alle tiltak bare litt.


Så til alle ledere, unge eller gamle! Hva er din strategi når det gjelder interne forhold? Om du som leder ikke har et klart svar på dette, gjelder nok listen over, eller ring for hjelp!


Om du, som leder, har en tydelig strategi som inkluderer 0-null toleranse på baksnakking og mobbing, men fortsatt har *problemet i bedriften!

*) Ring nå for akutt hjelp. på telefon 901 17 570 - førstehjelp er gratis. (en time)

eller send en mail til ingar@maturus.no


- Jeg kan hjelpe dere å sette sammen en plan for å løse dette problemet, men her er det viktig å snakke sammen.

- Alle bedrifter har sitt problem og det er langt enklere å fokusere på å løse ditt problem, enn alle andres samtidig.

- Som sagt jeg gir dere en time gratis og helt uten forpliktelser, slik at dere kan vurdere om dere ønsker å jobbe videre med med meg som rådgiver.


Nye artikler kommer med bl.a. tips om hva du kan gjøre om du oppdager mobbing og om du som blir mobbet eller trakassert har noen rettigheter.

bottom of page