top of page
  • Tekst: Rådgiver i Maturus AS Ingar Næss.

LedelsesTips: SWOT - En omfattende tilnærming til strategisk planlegging

Updated: Dec 6, 2023

Metoder:

Når er SWOT-Analyse Nyttig?

SWOT-analyse er spesielt nyttig når organisasjoner står overfor viktige strategiske beslutninger, som å gå inn i nye markeder, lansere nye produkter, eller gjennomgå interne prosesser. Denne metoden er verdifull for å få en klar forståelse av en organisasjons styrker og svakheter, samt mulighetene og truslene den står overfor.


SWOT-Analyse: En Omfattende Tilnærming til Strategisk Planlegging


Forarbeid og Prosess

Forarbeid og Prosess

Forarbeidet til en SWOT-analyse krever god og ofte grundig markedskunnskap, intern evaluering, og innsamling av andre relevant data.

Under selve prosessen, samles et tverrfaglig team for å identifisere og diskutere organisasjonens styrker, svakheter, muligheter, og trusler.

Hver kategori analyseres dypt for å gi innsikt som kan brukes i strategisk planlegging.


Min anbefaling er videre å vurdere og gjennomføre en intern undersøkelse for å avdekke de ansattes holdninger, meninger og eller erfaringer, om de aktuelle SWOT resultatene gruppen kom frem til.

Siden strategiske beslutninger også påvirker virksomhetens kunder. kan det være smart å avstemme eller gjennomføre en ekstern undersøkelse i tillegg. Denne må planlegges godt, slik at ikke interne og kanskje konfidensielle beslutninger røpes. Dette gjelder selvfølgelig også om det gjennomføres en intern undersøkelse.

"Dette kan vi bistå med slik at det blir riktig første gangen!"


SWOT analyse Maturus.no
SWOT Maturus.no

Troverdighet og Presentasjon

Troverdigheten av en SWOT-analyse ligger i dens objektive tilnærming og bruk av faktiske data. Resultatene presenteres ofte i et matriseformat som gir en klar oversikt over de identifiserte faktorene. Det er viktig at presentasjonen er klar og forståelig for alle interessenter, inkludert ansatte på ulike nivåer i organisasjonen.


Overraskende Pluss:

Identifisering av Skjulte Muligheter En ofte uventet fordel med SWOT-analyse er dens evne til å avdekke skjulte muligheter. For eksempel, kan en organisasjon oppdage at en intern svakhet, som mangel på en bestemt teknologi, faktisk åpner en mulighet for et strategisk partnerskap med en teknologileverandør, noe som kan lede til innovasjon og vekst.
Norsk Eksempel: Norsk Innovasjon AS I hjertet av Oslo, "Norsk Innovasjon AS" står overfor en avgjørende fase. Selskapet, kjent for sin ledende posisjon i utvikling av bærekraftig teknologi, bruker SWOT for å kartlegge veien videre.


- Styrker: De har en sterk forskningsbase og et godt rykte for innovasjon.

- Svakheter: Avhengigheten av statlige forskningsmidler er en bekymring.

- Muligheter: Global etterspørsel etter grønn teknologi vokser.

- Trusler: Økende internasjonal konkurranse kan true markedsandelen.


Med SWOT-analysen identifiserer "Norsk Innovasjon AS" et overraskende område: potensialet for internasjonal ekspansjon. Dette var ikke umiddelbart åpenbart, men SWOT-analysen avslørte at deres styrker godt kunne matche behovene i nye, voksende markeder.


Om du ønsker en prat for mulig bistand - ta kontakt på ingar@maturus.no eller telefon +47 90117570Kom gjerne med innspill og erfaringer her eller på LinkedIN

bottom of page