top of page

Kundetilfredshet, brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet

Nettbaserte kundeundersøkelser måler bl.a. kundetilfredshet og kundelojalitet

 

Vi tilbyr 60 minutters samtale (gjerne på telefon om du bor langt fra Oslo) helt uten forpliktelser for å gjennomgå dine behov og muligheter!

Uansett om du ønsker å gjennomføre er kunde-, medarbeider-  og eller brukerundersøkelse er det enkleste å benytte en nettbasert undersøkelse.  Priser fra kr. 5.900,- eks.mva.

 

Husk : Vi gjør hele jobben for deg!

 

Den er både hurtigere og langt rimeligere enn å benytte tradisjonelle undersøkelser. Spørsmålet er da, - har det du trenger for å kunne gjennomføre en undersøkelsen. Har du e-postadresser eller tilgang til å skaffe det. Vel da er du langt over halvveis til gjennomføring av din egen undersøkelse.

 

Kundeundersøkelse gjennomført av de som kan er smart
Planlegg kundeundersøkelsen!

Tenk på hva du skal benytte svarene i kundeundersøkelsen (eller en annen type undersøkelser) til!
 

  • Hva skal du faktisk benytte svarene til. Hva er det du vil gjennomføre tiltak på og spør ikke om ting du likevel ikke vil gjøre noe med. Ikke lag en " hummer og kanari" undersøkelse.

  • Spør kun om ting som er relevant for "tema" og ikke putte masse andre spørsmål inn i undersøkelsen, men ha respekt for respondentene i forhold til den invitasjonen som er sendt ut.

  • Fordelen med elektroniske undersøkelser er at det er enkelt å endre spørsmål og teste om mottaker forstår spørsmålene før undersøkelsen startes.

  • Vi bistår som rådgivere for å sikre at du oppnår det du er på jakt etter og litt ekstra.

 

Husk vi gjør hele jobben for deg!

 

Kundeundersøkelse tips og råd
kundeundersøkelse må være troverdig

Slik gjør vi når vi planlegger og gjennomfører.
 

E-postadresser

Hvem skal inviteres til å besvare?

  • Kunder

  • Medarbeidere

  • Brukere eller andre som du ønsker skal besvare undersøkelsen.
     

Vi bistår selvfølgelig også med råd slik at det settes sammen relevante grupper el.l. slik at det i ettertid kan segmenteres rapporter slik det er behov for.

 

Elektronisk spørreskjema

Hva ønsker du å spørre om?

  • Som vi har nevnt tidligere er det viktig å tenke på hva man ønsker å benytte undersøkelsen til.

Når ønske eller behovet er definert da beslutter vi spørsmålene. Kanskje vi allerede har en mal slik at det blir enklere å tilpasse undersøkelsen til ditt behov.

Uansett bistår vi med råd og veiledning.

Som sagt, fordelen med å benytte elektroniske spørreskjema er at du enkelt kan tilpasse og justere både layout og spørsmål helt frem til starttidspunktet.

 

Svar og vinn

Noen ganger er det smart med en premie.

Ofte kan det være nyttig å tilby muligheten av å kunne vinne en premie for å benytte noen minutter til å besvare de undersøkelser som skal gjennomføres. Erfaring viser at det øker responsen med opp til 20-30% utover de som normalt ville ta seg tid til å besvare.

 

Vår erfaring er at det ikke påvirker hva respondentene svarer selv om du tilbyr denne muligheten.

 

Følg med på utviklingen fra minutt til minutt

Løpende oppdateringer

 

En av de store fordelene med å benytte en elektronisk undersøkelse er at du kan følge utviklingen løpende, vel å merke i de tilfellene det er relevant. Om du ønsker evalueringer og eller personlige tilbakemeldinger så er dette høyst aktuelt. Har du eksempel vis en serviceavdeling kan responsen på tilfredshet med utført jobb være på "sjefens" PC allerede etter noen minutter.

 

Purringer!

Vi purrer på de som ikke har besvart inntil tre ganger, mer enn det kan oppfattes som upassende.

 

Slette!

Det er selvfølgelig mulighet for å melde seg av undersøkelsen og du kan få en egen rapport på hvem dette er slik at du kan slette de eller ta en prat med dem om fremtidige undersøkelser.

 

Presentasjon av resultatene!

Vi tilbyr enten en elektronisk løsning med grafer og tekst, eller at vi lager en spesialpresentasjon i *PowerPoint. Det som er best for deg er det vi leverer. Husk vi gjør hele jobben.

*) pris på Powerpointpresentasjon avtales separat.

 

Inviter andre til å se resultatene!

Del erfaringen med andre.

 

Om du har behov for å la flere personer se samme eller unike presentasjoner tar dette meget kort tid å tilpasse.

Når først de har mottatt en link, kan de følge undersøkelsene løpende 24/7.

 

Eller om du overseder en ferdig undersøkelse med analyse og kommenterer.

 

Ønskes en spesiell utviklet PowerPoint presentasjon bistår vi selvfølgelig også med det. Ellers tilbys elektronisk overføring til så vel pdf som PowerPoint

 

Om du har spørsmål ta kontakt med oss.

 

bottom of page