top of page
Kundeundersøkelse er lønnsomt og smart på mange måter

Husk at vi har ett mål og det er at du som ledere skal få en enklere hverdag i arbeidet med å nå dine oppsatte mål, i tillegg ha medarbeidere som gleder seg til å gå på jobb.

Konseptet "Optimal Kundefokus"

- består av både kundeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser satt i system og optimalisert.

Garanti: Vi garanterer at du vil kunne øke salget med eksisterende ressurser om du gjennomfører dette konseptet og følger våre råd om tiltak.

 

Dette er kanskje Norges desidert beste modell for å finne veien til dine kunders optimale tilfredshet og lojalitet. Altså hvordan få de til å kjøpe mer og anbefale flere å benytte nettopp dere!

Når konseptet ble utarbeidet gjennomførte vi en lang rekke tester og tilpasset spørsmålene slik at de skulle gi optimale resultater sammenlignet med andre relevante undersøkelser. Denne modellen er benyttet i mer enn tusen undersøkelser siden 2000 og flere hundre tusen besvarelser er anonymt registrert i vår store benchmarkdatabase.

 

Dette har gitt oss en unik mulighet til å sammenligne data og igjen understreker vi helt anonymt, slik at du kan bestille en sammenligning mot andre kundeorienterte bedrifter. (som har gjennomført de samme undersøkelsene)

I tillegg til gjennomsnittsdata tilbyr vi også en unik benchmarkings mulighet, som igjen vil gjøre det langt enklere å forstå hva som er viktig for å oppnå optimale resultater

Vi avdekker sammenhengen mellom interne faktorer, både blant ledere og ansatte og kunders erfaring. Vi garanterer at denne modellen gir deg unike svar på hva din virksomhet er god på og hva som kanskje bør justeres.

 

Når du benytter modellen over flere år vil du også kunne se en positiv økonomisk utvikling, basert ift påviste og gjennomførte tiltak.

 

Husk vi kan gjøre hele jobben for deg!

 

I mer enn 16 år har vi studert og analysert hva som faktisk påvirker kundenes tilfredshet og lojalitet mest, både av interne og eksterne faktorer. Det er ingen tvil og vår konklusjon er 100% klar.

 

De bedriftene med en godt forankret og kommunisert strategi har et forsprang. Om lederne i de samme bedriftene er gode på motivasjon og ledere i ordets rette forstand, er de meget godt på vei mot bedre lønnsomhet gjennom flere tilfredse og lojale kunder og ikke minst langt mer produktive medarbeidere.

 

Alt annet like kan vi garantere en forbedring i omsetning på 3% pr forbedret indekspoeng. Dette har vi testet i en av landets største kjeder og sammenhengen er helt optimal.

 

Vår metode Optimal Kundefokus gir din bedrift svar på hva dere er gode på og hva dere eventuelt må forbedre.

 

Dette er prosessen, i enkle trekk:

  1. For å oppnå dette resultatet må vi snakke sammen og finne de riktige spørsmålene for din virksomhet.

  2. Vi setter opp undersøkelsen og du godkjenner, gjerne med noen korrigeringer. Dette er en viktig del av prosessen, men vi kan dette og du behøver ikke tenke på annet enn hvem som skal besvare undersøkelsen.

  3. Du har samlet inn e-postadresser til de som du ønsker skal være respondenter, en eller flere fra samme bedrift, du bestemmer og vi organiserer.

  4. Når invitasjonsteksten er skrevet og godkjent starter vi undersøkelsen.

  5. Vi purrer inntil tre ganger og vi har noen gode råd på hvordan du skal få flest mulig til å besvare undersøkelsen, ikke bare premier...!

  6. Så setter vi opp den eller de rapportene du har bestilt. Skulle du ønske flere rapporter er det enkelt for oss å lage nye.

  7. Siden dette er en undersøkelse som omfatter både interne i bedriften og eksterne kunder er det avgjørende med god informasjon. Dette hjelper vi dere også med.

  8. Til slutt får dere noen gode råd som vil hjelpe dere i hverdagen
     

bottom of page