top of page

Medarbeiderundersøkelser – noe av det smarteste som finnes, - når de benyttes profesjonelt!

artikkel publisert i Ledernytt

 

Medarbeiderundersøkelser er noe av det smarteste en leder kan benytte for å ha kontroll på virksomheten, vel å merke når resultatene benyttes på riktig måte.  Tema debatteres fra år til annet og jeg har lest gjennom forskjellige innlegg både i fra DN og andre publikasjoner og de aller fleste er enige om at riktig bruk er bra. At enkelte ledere manipulerer og hemmeligholder resultatene er ikke akseptabelt. Dog er det også full enighet om at medarbeiderundersøkelser som benyttes riktig kan være gull verdt.

 

For en tid tilbake hadde Dagens Næringsliv en artikkel “Advarer mot medarbeiderundersøkelser" på forsiden, noe som skapte debatt i flere fora, noe som etter vår mening er bra.  Da blir det vanskeligere på ledere å jukse.

 

I Norge er det pålagt å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse. Noen bedrifter er smarte og benytter medarbeiderundersøkelsen som en del av målstyringen til bedriften og oppnår fantastiske resultater nettopp pga dette. Men de aller fleste ledere har ikke forstått hva de går glipp av. Vårt råd er derfor å skaffe seg litt mer informasjon og kunnskap om nettopp hvordan din bedrift kan ha nytte av gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.

 

Ikke bare gjennomfør fordi du må, men fordi du som leder skal skaffe deg verdifull kunnskap om virksomheten. Om du i tillegg ser på hva av interne forhold som påvirker kundenes tilfredshet, så vil du også kunne lese det på bunnlinjen.

 

Garanti!
Om du som toppleder setter fokus på gjennomføring av medarbeiderundersøkelser som ett viktig ledd i de strategiske planene om bedriftens mål, vel da vil du også få bedre ledere og der i gjennom mer tilfredse medarbeidere. Vel å merke når du gjør det riktig.

 

Tro det eller ei, men analyse av resultater er et fag og det å benytte ekstern bistand har mange fordeler. Først får du en prosess som både ledere og ansatte vil sette pris på. Troverdigheten av resultatene vil bli langt bedre, fordi de ansatte forstår hvorfor den gjennomføres og at de vil få innsyn og påvirkningsmulighet. Dette vil kunne skape en helt ny holdning og et smart trekk ift å gi virksomheten en høyere anseelse.

 

Som sagt vår erfaring er meget god når flere undersøkelser gjennomføres samtidig, for eksempel kundeundersøkelser.  Her har vi utviklet et unikt konsept som vi kaller Optimal Kundefokus som gjør nettopp dette. I tillegg har vi en stor sammenligningsdatabase og en Benchmarkings database, noe som setter oss i stand til å gi dere råd om tiltak som garantert vil forbedre resultatet til bedriften.

 

Sett i lys av dette vil det være en investering å gjennomføre undersøkelsene, da fortjenesten vil øke selv om det krever litt å gjennomføre.

 

Om bedriften selv skal benytte tid til å gjennomføre hele undersøkelsen og analysen, kan det virke som en belastning og faren er også et troverdigheten faller. Vi anbefaler alle som har ansatte i fagforeninger og invitere disse inn i prosessen så tidlig som mulig. Vår erfaring er svært god og dette styrker troverdigheten og der i gjennom nytten.

 

Gjennom ekstern bistand vil også muligheten for manipulering også bli borte og de ansatte kan ”gå til urnene” med glede. Vi garanterer at ekstern bistand vil være en smart investering og er du opptatt av å øke salget, men ikke kostnadene, - vel da er dette en smart måte å starte på.

 

Tips

  1. Ledelse må involveres fra toppen!

  2. Hva er målet med undersøkelsen.

  3. Involver ansatte og evnt. fagforening.

  4. Vurder ekstern bistand. Gjerne som punkt 2.

  5. Vurder om det skal gjennomføres andre undersøkelser parallelt.

  6. Ikke bare bedriften, men alle avdelinger og datterselskap.

  7. Bestem ca tid for presentasjon

  8. Intern markedsføring er langt viktigere enn mange tror

  9. Bruk lang tid på gjennomgang av de viktigste områdene som krever tiltak.

  10. Alltid anonym.

 

 

Smart å planlegge medarbeiderundersøkelsen
Medarbeiderundersøkelser - viktig å kunne og forstå, spør fakgfolk
medarbeidertilfredshet og undersøkelser
medarbeidertilfredshet og undersøkelser

Smart å planlegge medarbeiderundersøkelsen med de ansatte også

Smart å planlegge medarbeiderundersøkelsen med de ansatte også

Smart å benytte ekstern bistand til medarbeiderundersøkelsen

Se litt lenger, gjennomfør kundeundersøkelse parallelt

Riktig bruk av medarbeiderundersøkelse vil gi medarbeidere mer energi og motivasjon. Bedre for bedriften også!

hvorfor medarbeiderundersøkelse

medarbeiderundersøkelse mal

medarbeiderundersøkelse bedre kommune

medarbeiderundersøkelse svarprosent

 

medarbeiderundersøkelse tiltak

medarbeiderundersøkelse anonymitet

avant medarbeiderundersøkelse

medarbeiderundersøkelser en praktisk håndbok

bottom of page