top of page

- dette krever masse av begge parter!

Sjekkliste for medarbeidersamtale

 

Her er en sjekkliste for gjennomføring av medarbeidersamtaler som vi har hentet hos Ukeavisen Ledelse. Vi ber alle som vurderer å gjennomføre, eller gjennomfører medarbeiderundersøkelser å tenke på hvilket arbeid som ligger bak å gjennomføre denne typen aktiviteter.

Dette er en kontrakt som må følges opp løpende. Har du 20 eller 500 medarbeidere skal de ha samme oppfølging. Dette kan bli krevende. Om selskapet har en god strategi og en god intern kommunikasjon bør det aller meste av det som ligger i denne avtalen løses gjennom aktive Hverdagssamtaler. Les gjerne vår artikkel som lanseres i løpet av august 2009.

 

 

1. Oppfølging fra forrige medarbeidersamtale.

2. Klargjøring av hvordan du opplever arbeidssituasjonen.

3. Personlige forutsetninger

4. Utveksling av forventninger til hverandre.

5. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

6. Utviklingstiltak.

7. Andre forhold som har innflytelse på arbeidet.

 

1. Oppfølging fra forrige medarbeidersamtale.

Ha med konklusjon/notater fra forrige medarbeidersamtale:
• Hvilke arbeidsmål/resultater har du nådd?
• Hvilke oppgaver står tilbake og hva er årsaken til det?
• Hva kan vi lære av dette med tanke på planlegging og gjennomføring av nye tiltak.

 

2. Klargjøring av hvordan du opplever arbeidssituasjonen.

• Er de fysiske arbeidsforholdene OK?
• Er de psykososiale forholdene tilfredstillende?
• Er de fysiske arbeidsforholdene OK?
• Er de psykososiale forholdene tilfredstillende?
• Er din arbeidsmengede og dine arbeidsoppgaver OK?
• Hvordan opplever du arbeidsdelingen i bedriften?
• Er rutinene klare?
• Hvilke savner du mest, kom med forslag.
• Hva opplever du som positivt?
• Hva kunne du tenkt deg annerledes?
• Kom gjerne med forslag til endringer.

 

3. Personlige forutsetninger

Er det noe av dette som bør diskuteres?
• Grad av selvstendighet, rom for initiativ.
• Måter beslutninger treffes på.
• Gjensidig informasjon.
• Vurdering av arbeidet/prestasjonen. (veiledning/tilbakemelding)

 

4. Utveksling av forventninger til hverandre.

Hva skulle jeg sett at du:
• Gjorde mer av og hvorfor?
• Skal fortsette å gjøre og hvorfor?
• Skal gjøre mindre av og hvorfor?
• Eventuelle andre forventninger.

 

5. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

• Ta utgangspunkt i bedriftens mål.
• Er det klart hva som er dine oppgaver?
• Er det klart hva som er ditt ansvarsområde?
• Hvilke arbeidsmål bør vi sette for neste periode?
• Hva gjør vi med gjenstående oppgaver fra punkt 1.

 

6. Utviklingstiltak.

• Hvilke utviklingstiltak vil du foreslå for bedriften?
• Hvilke utviklingstiltak vil du foreslå for deg selv?
• Andre tiltak til fordel for bedriften eller våre samarbeidspartnere.

 

7. Andre forhold som har innflytelse på arbeidet.

Dette er ment som en hjelp til egenforberedelsene til medarbeidersamtalen og er kun til eget bruk. Noter stikkord som medbringes til samtalen.

Les også om at alle bedrifter som trenger å benytte medarbeidersamtale er syke bedrifter

hvorfor medarbeiderundersøkelse

medarbeiderundersøkelse mal

medarbeiderundersøkelse bedre kommune

medarbeiderundersøkelse svarprosent

 

medarbeiderundersøkelse tiltak

medarbeiderundersøkelse anonymitet

avant medarbeiderundersøkelse

medarbeiderundersøkelser en praktisk håndbok

hvorfor medarbeiderundersøkelse

medarbeiderundersøkelse mal

medarbeiderundersøkelse bedre kommune

medarbeiderundersøkelse svarprosent

 

medarbeiderundersøkelse tiltak

medarbeiderundersøkelse anonymitet

avant medarbeiderundersøkelse

medarbeiderundersøkelser en praktisk håndbok

bottom of page