top of page

Forskjellene på Næringslivs
coach og mentor!

Hva er forskjellen, -
  Begge områder, coaching og mentoring, involverer å bistå og hjelpe
et individ (heretter ledere) gjennom en eller flere prosesser. Om vi skal
spisse disse to prosessene, så setter coaching fokus på utviklingen av
spesifikke egenskaper og ferdigheter, mens mentoring setter fokus på
en mer generelle utviklingen av en leder og hans spesifikke
lederegenskaper. I tillegg også hans oppgaver i virksomheten.

 

  Mentoren har ofte et bredere perspektiv og helhetlig syn enn i en
coaching, hvor fokus er på spesifikke områder. Coachen kan jobbe med
å tydeliggjøre organisasjonens interne spill og nettverk. For å skape tillit
kreves det at mentoren har god kunnskap om organisasjoner og ikke
minst ledelse, en mentor og coach skal tross alt være til nytte for en leder.

  For å definere disse to begrepene meget enklet så kan vi si følgende:

 Coaching:
  Coaching fokuserer på utvikling av spesifikke ferdigheter hos en leder.

 Mentoring:

  Mentorisering fokuserer på den generelle utviklingen og mulighetene i et bredere perspektiv.

 Ofte er den beste løsningen å kombinere disse to metodene, men bruke mest tid på coachingen i starten, med elementer av mentoring der det faller naturlig.

 Litt mer om, - coaching
  Vi kan enklest si at coachingen skal få en leder til å forbedre sin bevissthet, tydliggjøre, sette og oppnå mål, kanskje også endre sin atferd og eller deler av denne. Hovedmålet er å forbedre spesifikke ferdigheter for en eller flere oppgaver, utfordring og eller ytelse. Altså utvikle ferdighetene du som leder allerede har, og eller bistår med å synliggjøre dine nye ferdigheter.
 

Når ferdighetene er nådd, er coachens oppgavene(r) ferdig. Derfor er coaching et kortsiktig program, som setter søkelys på konkrete oppgaver og deres mål.

Det er coachen som setter agendaen og retningen for programmet, basert på de innledende samtalene mellom partene. Hver time deles ofte inn i ulike tema eller mål.

 Noen eksempler på når du kan ha glede av en coach?

  • Når ting er utfordrerne og beslutninger må tas

  • Når omstilling i virksomheten må vurderes

  • Når du ønsker forandring, men ikke vet hvordan du kommer i gang!

    • Det kan være alt fra ren motivasjon, karriere, ny strategi og mål, interne utfordringer i organisasjonen, kundefokus, marketing osv.

  • Når du som leder trenger en uhildet samtalepartner
     

 Litt mer om, - mentoring

  Mentoring: Mentorering er definert som å bidra til å forme individets tro og verdier på en positiv måte; ofte en lengre sikt karriere forhold fra noen som har "gjort det før".

  Mentorering er definert som å bidra til å forme individets tro og verdier på en positiv måte; ofte en lengre karriereforbindelse fra noen som har "gjort det før". Mentorering kan være et formelt program og eller et uformelt forhold mellom to personer, som fokuserer på, ledelse, karriere og utvikling og modenhet. Mentorering kan fortsette lenge, fordi den fokuserer på et bredere syn på personen som leder.

  Det er viktig at det er et uformelt samarbeid basert på tillit og troverdighet. Det er ikke uvanlig at mentoren legger sin personlig interesse inn, siden han blir personlig er involvert i en dypere prosess enn i en coaching. En mentor er i utgangspunktet en «venn» som bryr seg om personen og hans langsiktige utvikling.

  Vi kan se på mentoring i næringslivet, nesten som et langvarig rådgiver forhold, hvor partene over tid blir meget godt kjent, men fokuset er mer involvering og åpenhet en i en generell rådgivningssituasjon. 

In Negotiation_edited.jpg

Næringslivs coach / mentor

Forskjell på coach / mentor

Kortversjon av mitt tilbud

bottom of page