top of page
Fersk analyse viser at, overraskende mange ledere tror de er bedre enn hva de ansatte opplever i hverdagen.

 

Bakgrunnen til denne analysen var å se om det har skjedd endringer i lederens evne til å se sine egne kvaliteter, som leder, på samme måte som de ansatte opplever i hverdagen.

Altså,  finnes om det fortsatt er et gap mellom hva ledere selv tror og hva de ansatte opplever om bl.a. ledernes faktiske lederegenskaper, evnenen til å skape tro, evnen til å motivere i hverdagen, se og rose enkeltpersoner og grupper og ikke minst ta beslutninger som er vanskelige.

Resultatet viser at det dessverre ikke er noen forskjell gjennom de siste årene og det er fortsatt overaskende hvor mange ledere som ikke er så gode, - som de selv tror!

 

Fakta om denne analysen:
Vi har gjennomgått resultater fra mer enn 3000 besvarelser fra ansatte og rundt 400 ledere, i mange forskjellige bedrifter og bransjer. Bakgrunnen for at vi nå tar denne oppfølgingen, er påstand om at mange ledere gjør at de ansatte er umotiverte og enkelte blir faktisk syke. Vi har lagt inn flere områder for å kunne se en helhet i lederskapet opp mot de ansattes opplevelse av samme områder og påstander.

 

Tydelig hvilke ledere som er best!
Det første som kommer tydelig frem, er at gapet er størst på «evnen til å motivere over tid». Her ser vi også at de som er dyktige på «motivasjon over tid», også er dyktige på de aller fleste av de andre områdene. Det ligger liksom i blodet og prioriteres.
Generelt er de aller fleste gode på motivasjon ifm «kick off» el.l., men så dabber det av, ja det blir nesten fraværende. Kommentarene til de ansatte oppsummeres i at mange ledere prater for mye om seg selv, prosessen før kick off, for lite om kundenes fordeler og nesten ikke noe om de ansattes viktighet, kort sagt som noen har svart: «same shit, new rapping»!

De lederne som er best på motivasjon har forstått at hverdagssamtalen om måloppnåelse er viktig. Her kommer også evnen til å rose medarbeiderne tydelig frem. Det er som å oppleve to verdener, de bedriftene som har medarbeidere som gleder seg til å gå på jobb, har gode ledere og de som sliter med det spørsmålet har en stor jobb å gjøre.

Det som er merkelig er hvorfor disse lederne ikke gjør noe med de områdene de får dårlige resultater på? De har jo svarene! Er de bare late, uinteresserte eller mangler de totalt forståelse og eller er det mangel på kunnskap og eller kompetanse.

Ikke uvanlig at ledere overvurderer seg selv!
Jeg har lest litt rapporter fra andre bedrifter, bl.a. en hvor professor i organisasjonspsykologi Øyvind Lund Martinsen uttaler seg. Han er leder for Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

- Det er et vanlig funn i evalueringer av ledere at en del ledere vurderer forhold forbundet med egen ledelse høyere enn det medarbeiderne gjør, skriver han i en e-post til forskning.no.

Lederne oppfattes heller ikke som så gode på å gi tilbakemeldinger som de ansatte kan lære av. De bidrar også lite til å skape mening i arbeidsoppgavene, ifølge de ansatte. Bare fire av ti ansatte sier at sjefen er «noe eller veldig god» på dette.

- Det er et vanlig funn at en del ledere vurderer forhold forbundet med egen ledelse høyere enn det medarbeiderne gjør, sier professor i organisasjonsledelse Øyvind Martinsen ved BI.

Hvorfor er det slik?
Vi har alltid vært opptatt av å hjelpe de av våre kunder, som ønsker råd og veiledning, til at de skal sette av tid til «hverdagens samtalen». De må også huske å knytte samtalen opp til bl.a. strategi og mål, når de snakke med sine ansatte. Om de i tillegg ser hver og en av de ansatte i denne sammenhengen, gir litt ros, vel da er de på god vei til å få de ansatte til å glede seg til å gå på jobb. Så enkelt kan det være.

Som tidligere sagt, i de bedriftene hvor det er bra, er alt på stell og lederne tar vare på sine ansatte, setter av tid og bryr seg.

Der hvor det er dårlige resultater, skylder lederne på store arbeidsmengder og liten tid til å følge opp. Det kan også se ut som de bruker mye tid i møter og reising. Dette er før Corona tiden, i de to siste årene ser vi at de er ennå mer fraværende, kanskje fordi de ikke er gode på nettmøter.

Jeg tror, understreker tror, men basert på de data vi har å vurdere ut fra, mangler de både kunnskap og kompetanse om god ledelse. De lener seg på sin erfaring fra tidligere år og ser ikke på resultatene i undersøkelsen etter den er presentert.  

Det som er trist er at de samme lederne ikke forstår at de taper penger på å ikke ta dette på alvor. Igjen basert på de ansattes besvarelser ser vi at det er mangelfull oppfølging av kunder også. Mye klager, som ikke blir rettet opp i skader lojaliteten. Siden de aller fleste av disse bedriftene tjener penger, går det jo rundt, på et vis.    

Så et tips til alle dere som ikke har tatt dette på alvor. Les resultatene i medarbeiderundersøkelsene og sett inn tiltak. Og så det viktigste, - følg opp i hverdagen. Om du ikke vet hvordan du bør angripe denne utfordringen, ta kontakt så hjelper vi deg! Det vil faktis lønne seg på mer enn en måte.

 

Har du ikke gjennomført medarbeider og eller kundeundersøkelser de to siste årene, da bør du også kontakte oss for litt tips og råd. Kanskje litt coaching og eller mentor bistand kan være nok!

Ingar Næss
Strategisk rådgiver

Skjermbilde 2021-08-08 kl. 19.36.18.png
bottom of page