Eksepler på layout i en kundeundersøkelse:

 

Vi kan kundeundersøkelser og garanterer at du vil få svar på det som er avgjørende for deg og din bedrift/virksomhet. Vi benytter flere forskjellige modeller, men holder en knapp på en amerikansk modell med navn ACSI - American Customer Satisfaction Index. Fordelen med denne modellen er at den er enkel for respondentene å besvare og svært god når analysen skal gjøres.

NB! Som du sikkert forstår kan vi ikke vise alle spørsmål og modeller her og alle data er kun eksempler.

Det er mange forhold som bør sjekkes, men det tar vi oss av etter du/dere har fortalt oss hva dere jobber med, hvordan dere jobber og hva som er avgjørende for å lykkes. I tillegg ønsker vi opplysninger om styrker og svakheter hos deres konkurrenter. Vi har som tidligere nevnt en database med resultater fra tusenvis av besvarelser i tillegg til en benchmark mulighet. Dette gjør at vi vet hva som kan være smart å stille spørsmål om.

 

 

 

Vi deler også kundene/respondentene inn i nye og etablerte kunder slik at vi kan måle hvilke forventninger kundene gar til dere. Dette sett i forhhold tiø hva dere lover og hvilken erfaring alle kunder har med deres virksomhet.

Rapporter:

Vi tilbyr en rekke forskjellige rapporter og presentasjoner som tilpasses deres behov og ønsker. Lett oversiktelige digitale som enkelt kan distribuers til leder, ansatte, kunder eller andre som er aktuelle.

 

Husk! Vi gjør hele jobben for dere slik at dere kan konsentrere dere om det daglige arbeidet.

Eksempel på matrise med sørsmål om kontaktpunkter i bedriften.

 

I tillegg til viktige standard spørsmål bygger vi opp forskjellige matriser som skal dekke alle bedriftens avdelinger som har direkte og indirekte kundekontakt, slik at vi kan måle hvor gode dere er, eller hvor dere må eller bør sette inn tiltak.

 

Dette gjør vi for at det skal bli enklere å forstå for kundene/respondentene og ta ut relevante rapporter i ettertid.

 

Uansett om du vurderer å gjøre ting selv eller ønsker hjelp, - ta kontakt med oss først.

© 2004 Maturus AS, Norway - analyse, rådgivning, strategi, spørreundersøkelser

  • Facebook Black Round