top of page

Stadig nye erfaringer fra inn og utland bekrefter at Mederarbeiderundersøkelser er gull verdt, når de blir gjennomført på riktig måte.

Viktig om gjennomføring av medarbeiderundersøkelse

 

HUSK! Du mister masse viktig informasjon om bedriftens aktive hverdag, organisasjonen, ledelsen og forskjeller mellom avdelinger om dere ikke utnytter denne unike muligheten som en riktig gjennomført undersøkelse gir.

Er det første gangen dere skal gjennomføre en medarbeiderundersøkelse, er det ennå viktigere å tenke gjennom hva dere ønsker å oppnå med undersøkelsen. Først: Det må være en god forankring. Dette betyr i toppledelsen, i tillegg til hos alle ledere og ikke glem fagorganisasjonen og hovedsombud/ansattes reprasentant o.l.

Har dere gjennomført en undersøkelse må dere ha gjort noe med resultatene.

VIKTIG! Evaluer de siste undersøkelsene!

Når dere har besluttet at å gjennomføre en intern-/medarbeiderundersøkelse, vekkes det forventninger. Har dere holdt det dere lovet siden forrige spørreundersøkelse? Har dere fulgt opp tiltakene? Hva har dere lært og hva bør/må gjøres anderledes denne gangen?

 

Bedrifter som gjennomfører medarbeiderundersøkelser jevnlig, oppnår svært ofte enklere gjennomføring av tiltak. Målinger gir alltid innsikt, men målingen krever oppfølging og tiltak. Hvordan resultatene formidles, tolkes og følges opp avgjør om de blir tatt alvorlig av de ansatte. Dette påvirker motivasjon og vilje til aktiv oppfølging.

Her holder det ikke bare å si til lederne at de nå, - skal ...., men sørge for at de forstår hvorfor slik at de blir gode motivatorer. De bør også måles på resultatforbedringer og evntuelt på det motsatte, om de ikke klarer å gjennomføre.  Dog bør rapporteringene være slik at dette ikke skjer.

Forankre beslutningen!

Kommunikasjon er avgjørende for at ledelsen skal lykkes, siden det bør være toppledelsen som er eier/avsender og har ansvar for at resultatene fra undersøkelsen følges opp. Tid er avgjørende for at ledere skal forankre beslutningene. Om ikke resursser blir budsjetert både tid og penger, kan det lett bli en salderings post. Det må ikke skje. De som taper på dette er eiere og de som lønnes av de økonomiske resultatene.

Alt dette bistår vi gjerne med slik at dere alltid er på den sikre siden og bygger tillit og gode resultater.

Ta praten i dag, så kan vi hjelpe dere i morgen!

 

bottom of page