top of page
Kundeundersøkelser
Kunde- og Serviceundersøkelser
Medarbeiderundersøkelser

For deg som ønsker å gjennomføre medarbeiderundersøkelser,
husk vi kan gjøre
hele jobben for deg!

Medarbeiderundersøkelser
- ansatte, ledere, avdelinger ...

Vi har gjennomført tusenvis av medarbeiderundersøkelser og andre interne undersøkelser de siste 16 årene og besitter en unik kunnskap som vi gjerne deler med våre kunder. Vi tilbyr enkeltundersøkelser og komplette pakker med kunde- og medarbeiderundersøkelser som gir deg svar på hvordan du kan forbedre dine interne og eksterne resultater. Altså optimalisere dine ressurser for å oppnå mer tilfredse og lojale medarbeidere og kunder der i gjennom tjene mer penger.
Husk vi gjør hele jobben, slik at du kan gjøre det du er best på.

 

Vårt første spørsmål er, - hva er målet med undersøkelsen?

Hva er planen med og arbeidet etter at medarbeiderundersøkelsen er gjennomført og hvilke mål ønsker du at skal være mulig å oppnå. For å stille relevante spørsmål er det svært viktig å tenke nøye gjennom hva du ønsker å gjøre noe med og ikke minst hva du ikke skal endre. (om noe) Det kan være områder bedriften ikke selv styrer og kan påvirke direkte selv, det krever en spesiell formulering slik at ikke forventningene blir urealistiske. Vi kan undersøkelser og vi er her for å hjelpe deg i din bedrift. Ganske enkelt, gjøre hverdagen enklere for deg som leder!

Om du ønsker å lese mer om medarbeiderundersøkelser klikk på linkene under:

Kundereferanse:

Dette var MEGET nyttig og vi er svært tilfreds med oppfølgingen og kommentarene fra Maturus.
Jeg skal bearbeide det presentativt og vil sette fokus på oppfølging der det trengs mest. Paradoksalt nok må vi av og til litt i kjelleren, eller høre noe vi ikke liker eller som overrasker, før vi bretter opp armene nok og gjør noe.

Jeg takker for jobben og vil ved høvelige anledninger anbefale Maturus AS. Regner med at vi gjør mer forretning senere, om ikke annet på ny undersøkelse når tiden er moden.
Mottar faktura fra deg.

Med vennlig hilsen
Tom R. Aasnes
Adm.Direktør
www.merkantilservice.tr.no
Tromsø

 

Kundereferanse:

Ingar Næss og Maturus har gjennomført medarbeiderundersøkelse blant Infosoft ansatte. Både gjennomføringen av undersøkelsen og presentasjonen internt har gitt oss grunnlag for å foreta konkrete forbedringer til glede for bedriften og de ansatte. Ingar har vært en god sparringpartner for ledelsen og har gitt oss verdifulle innspill til videre arbeide.

Maturus har også gjennomført  en større brukerundersøkelse blant våre kunder, og har også innenfor dette området gitt oss et konkret og godt resultat som vil prege bedriftens arbeide i lang tid fremover.

 

Prosessene rundt disse har gitt oss målbare resulater. I tillegg kommer verdien av Ingars svært gode evner som sparringpartner rundt strategiske og markedsmessige forhold”.

 

Jon Erik Ofstad

CEO Infosoft AS

Telefon  +47 90581429

jon.erik.ofstad@infosoft.no

 

bottom of page