top of page
Data on a Touch Pad
Documents and Blurred Business Men
Young Lawyer
Reaching a Deal

For deg som ønsker å gjennomføre kundeundersøkelser,
husk vi gjører
hele jobben for deg!

Kundeundersøkelser
- kunder, B2B, private, nye kunder osv ...

Det er alltid smart å gjennomføre kundeundersøkelser, det gir mulighet til å fatte beslutninger basert på fakta. Vi har de siste 16 årene gjennomført tusenvis av undersøkelser og besitter en unik kunnskap og ikke minst kompetanse som vi gjerne deler med våre kunder. Vi tilbyr enkeltundersøkelser og komplette pakker med kunde- og medarbeiderundersøkelser som gir deg svar på hvordan du kan forbedre dine interne og eksterne resultater. Altså optimalisere dine ressurser for å oppnå mer tilfredse og lojale medarbeidere og kunder der i gjennom tjene mer penger.
- Husk vi gjør hele jobben, slik at du kan gjøre det du er best på.

 

 

Vårt første spørsmål er, - hva er målet med undersøkelsen?

For å oppnå respons er kommunikasjon viktig, både internt og ikke minst eksternt til de som skal besvare undersøkelsen. Derfor er det viktig å ha en plan for hva dere ønsker å få ut av resultatene  i undersøkelsen. Alle aspekter i det å planlegge, gjennomføre og benytte undersøkelsen og resultatene til vil vi bistå dere med. Vi kan undersøkelser og vi er her for å hjelpe deg i din bedrift. Ganske enkelt, gjøre hverdagen enklere for deg som leder!

Eksempler på undersøkelser:

  • Enkeltundersøkelser rettet mot en segmentert gruppe av dine kunder

  • Totalundersøkelser mot alle kunder

  • Kun nye kunder

  • Kun mot tapte kunder

  • Private kunder

  • Konsept undersøkelser som tar for seg både interne og eksterne faktorer  som påvirker kundenes tilfradshet - denne heter Optimal Kundefokus

Eksempler på undersøkelser og rapporter!

Om du ønsker en demo ber vi deg enten ta kontakt for et møte eller du ringer oss.

Klikk under så kan du se noen eksempelbilder

Kundereferanse:

Dette var MEGET nyttig og vi er svært tilfreds med oppfølgingen og kommentarene fra Maturus.
Jeg skal bearbeide det presentativt og vil sette fokus på oppfølging der det trengs mest. Paradoksalt nok må vi av og til litt i kjelleren, eller høre noe vi ikke liker eller som overrasker, før vi bretter opp armene nok og gjør noe.

Jeg takker for jobben og vil ved høvelige anledninger anbefale Maturus AS. Regner med at vi gjør mer forretning senere, om ikke annet på ny undersøkelse når tiden er moden.
Mottar faktura fra deg.

Med vennlig hilsen
Tom R. Aasnes
Adm.Direktør
 

 

Kundereferanse:

Ingar Næss og Maturus har gjennomført medarbeiderundersøkelse blant Infosoft ansatte. Både gjennomføringen av undersøkelsen og presentasjonen internt har gitt oss grunnlag for å foreta konkrete forbedringer til glede for bedriften og de ansatte. Ingar har vært en god sparringpartner for ledelsen og har gitt oss verdifulle innspill til videre arbeide.

Maturus har også gjennomført  en større brukerundersøkelse blant våre kunder, og har også innenfor dette området gitt oss et konkret og godt resultat som vil prege bedriftens arbeide i lang tid fremover.

 

Prosessene rundt disse har gitt oss målbare resulater. I tillegg kommer verdien av Ingars svært gode evner som sparringpartner rundt strategiske og markedsmessige forhold”.

 

Jon Erik Ofstad

CEO Infosoft AS

 

bottom of page