top of page

NBB - Norsk BransjeBarometer

NBB tilbyr deg muligheten til å gjennomføre unike kunde- og medarbeiderundersøkelser og motta sammenlignbare data med lokale og nasjonale bedrifter i din bransje.

Resultatene setter deg i stand til å se hvor det er lønnsomt å sette inn tiltak for å oppnå større omsetning, bedre lønnsomhet og flere tilfredse kunder og *medarbeidere.

NBB Grunnpakke, pris fra kun **kr 4 950,- eks mva. (prisene er tilbudspriser for august)

Her mottar du din egen KTI (KundetilfredshetsIndeks) i tillegg til din bransjes gjennomsnittsindeks og indeksen til bransjens beste. 

Vi gir også svar på generelle Forventnig, Erfaring, Verdi/Pris, Klage og ikke minst Lojalitetsindeks.

Eksempel på en bransje (ID beskriver din bedrift)

Vi gir selvfølgelig god beskrivelse hva de forskjellige indeksene betyr og hvordan resultatene skal tolkes. I tillegg gir vi en overordnedt anbefaling for hvilke mål du bør sette for din bedrift og hvordan dette kan endre omsetning og lønnsomhet.  - For detajerte råd anbefaler vi Premium +.

NBBs Plusspakke, pris fra kun kr 6 950,- eks mva

Her vil du i tillegg motta en segmenterte oversikter over flere avtalte områder.

NBBs Premiumpakke, pris fra kun kr 8 950,- eks mva

Priemium gir svar på det aller meste om hva dine kunder mener i tillegg til sammenligning med gjennomsnitt og toppresultater. Du vil også motta konkrete forslag til forbedringsforslag fra dine kunder.

NBBs Premiumpakke +, pris fra kun kr 12 950,- eks mva

Her gir vi i tillegg personlige råd slik at du har mulighet til å drøfte tiltak og oppfølging av mål og midler.

Generelt:

Alle kunder som velger å gjennomføre prosessen over 2-3 år vil i tillegg motta informasjon om endringer under veis i prosessen. Dette gjør at du alltid vil ha god oversikt over bransjens utvikling.

NB!

Bransjer som samarbeider for å utvikle kvalitet vil alltid tiltrekke seg flere kunder slik at totalemarkedetomsetningen vil vokse over tid.

Ofte stilte spørsmål:

Flere har spurt oss om dette er det samme Norsk Kundebarometer og svaret er ja! Våre indekser er helt identiske og kan sammenlignes direkte, men med noen forskjeller. Vi tilbyr flere viktige varianter av sammenligninger og indekser.

I tillegg tilbyr vi komplette kundeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser som gir deg langt større nytte til langt rimeligere pris.

*) om du også gjennomfører en intern medarbeiderundersøkelse.

**)Alle priser er gyldige til 30. august og undersøkelsen må gjennomføres i 2016.

bottom of page